Вигодонабувач

Вигодонабувач — фізична чи юридична особа, на користь якої укладено договір довірчого управління майном, договір страхування тощо. Вигодонабувач — те саме, що й бенефіціар, тобто. особа, яка користується будь-якими благами на підставі договору або на іншій законній підставі, в т.ч. особа, на користь якої здійснюється довірча власність, одержувач грошей за акредитивом або страховим полісом.

При страхуванні майна вигодонабувачем може бути його власник, який передав майно у найм, господарське ведення, оперативне управління, у заставу чи з іншого метою.

За договором страхування відповідальності за заподіяння шкоди (шкоди) вигодонабувачем вважається особа, якій може бути заподіяна шкода внаслідок діяльності страхувальника.

В особистому страхуванні вигодонабувачем вважається особа, зазначена у договорі одержувачем страхового забезпечення у разі смерті застрахованого. Якщо така особа не названа, вигодонабувачами визнаються спадкоємці застрахованого. У літературі зі страхування та у правилах особистого страхування замість терміна «вигодонабувач» найчастіше використовуються терміни «посмертний отримувач страхового забезпечення» або «одержувач виплати у разі смерті застрахованого».

Вигодонабувач — особа, якій у разі настання страхового випадку має бути виплачено страхове відшкодування. Їм може бути сам страхувальник, пред’явник полісу, правонаступник. Як правило, вказується у страховому полісі. Вигодонабувач може бути особливо зазначений у заповіті страхувальника, зробленому за життя, а також спеціальному заповідальному розпорядженні (невід’ємній частині страхового поліса).

Вигодонабувач – особа, на користь якої довірчий керівник здійснює управління майном. Як вигодонабувач може виступати засновник управління або третя особа.

Залишити коментар:

Site Footer