Власник цінних паперів

Власник цінних паперів — юридична чи фізична особа, якій цінні папери належать на праві власності чи іншому речовому праві. Відповідно до Цивільного кодексу для передачі іншій особі прав, засвідчених цінним папером на пред’явника, достатньо її вручення цій особі; права, засвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для поступки вимог (цесією); права з ордерного цінного паперу передаються шляхом скоєння у ньому передавальної написи (индоссамента).

Для інших іменних цінних паперів їх власник повинен пред’явити боржнику документи, що засвідчують, що саме він є особою, зазначеною у цінному папері (документ, що засвідчує особу, стосовно фізичної особи; документи, що підтверджують повноваження фізичної особи як представник юридичної особи тощо). .).

Здійснення прав за пред’явницькими емісійними цінними паперами провадиться після їх пред’явлення власником або його довіреною особою; здійснення прав за іменними документарними емісійними цінними паперами провадиться після пред’явлення емітенту їх сертифікатів власником або депозитарієм; здійснення прав щодо бездокументарних емісійних цінних паперів провадиться емітентом щодо осіб, зазначених у системі ведення реєстру власників.

Права власників на емісійні цінні папери документарної форми випуску засвідчуються сертифікатами цінних паперів (якщо сертифікати перебувають у власників) або сертифікатами та записами за рахунками депо у депозитаріях (якщо сертифікати передано на зберігання депозитарії). Права власників на емісійні цінні папери бездокументарної форми випуску засвідчуються у системі ведення реєстру власників цінних паперів – записами на особових рахунках у власника реєстру або у разі обліку прав на цінні папери у депозитарії – записами за рахунками депо у депозитаріях.

Власник-бенефіціар цінних паперів — власник цінних паперів, який отримує всі прибутки, навіть якщо ці папери зареєстровані за назвою брокерської фірми або банку, призначеного для ведення рахунків.

Залишити коментар:

Site Footer