Вартість та купівельна спроможність грошей

Еволюція розвитку форм та видів грошей висунула першому плані питання їх вартості, Який по праву можна вважати найскладнішим питанням економічної теорії та теорії грошей. Особливо ускладнився він після того, як панівною формою стали кредитні гроші, які не мають власної внутрішньої вартості.

Вартість повноцінних грошей визначалася вартістю того товару, що виконував роль грошей (див. Металеві (повноцінні) гроші). Повноцінність грошей забезпечувала довіру до них із боку суб’єктів ринку, і вони приймали їх у всі платежі.

Після демонетизації золота, тобто після втрати золотом фінансових функцій, виникла інша ситуація.

Сучасні носії фінансових функцій немає внутрішньої вартості, проте їх приймають на оплату реальних цінностей, тобто як реальну вартість. Це пояснюється тим, що всі види сучасних грошей є борговими зобов’язаннями певних суб’єктів ринкової економіки (наприклад, банкноти та монети – це боргові зобов’язання центрального банку, за яким стоїть вся економіка країни, депозитні гроші – це зобов’язання комерційних банків, векселі – підприємств та інших комерційних структур).

Довіра до кредитних грошей підтримується низкою факторів:

  • економічним потенціалом емітентів;
  • попереднім досвідом суб’єктів ринку щодо використання таких грошей в економічному обігу;
  • проведенням державою такої економічної та монетарної політики, яка виключала б появу у суб’єктів ринку інфляційних очікувань та зниження довіри до таких грошей у майбутньому;
  • наданням державою паперових знаків і монет статусу законних платіжних коштів унаслідок чого продавець/кредитор не може відмовитися приймати платежі в цих грошах (тому слід розрізняти поняття «гроші» та «законні платіжні кошти», т.к. друге поняття набагато вже першого і є лише одного з різновидів грошей – готівкою грошовими знаками випущеними від імені держави);
  • створенням державної системи страхування банківських депозитів та системи регулювання та нагляду за банківською діяльністю, що підвищує довіру до банків та до депозитів, як банківських грошей;
  • створенням системи гарантій за векселями та чеками.

Забезпечення довіри до кредитних (неповноцінних) грошей надає їм специфічної форми вартості — купівельної спроможності.

Купівельна спроможність грошей – Це маса товарів та послуг які можна купити за грошову одиницю.

Маса товарів, які можна купити за одиницю грошей, визначається рівнем їх цін: що ціни вище, тим менше товарів можна купити на грошову одиницю, і навпаки. Отже, між вартістю (купівельною спроможністю) кредитних грошей та рівнем цін на товари існує зворотна залежність.

При дослідженні цього питання необхідно пам’ятати, що вартість грошей може змінюватися під впливом часу. Це з механізмом формування вартості грошей; особливостями прояву грошей як грошей та грошей як капіталу. При цьому необхідно зрозуміти, що відсоток це ціна грошей як капіталу і усвідомити, що таке альтернативна вартість грошей.

Залишити коментар:

Site Footer