Суть, форми та види грошей та їх еволюція

Виконання фінансових функцій історично здійснювалося різними видами та формами фінансів. Гроші пройшли складний процес свого розвитку, зміни форм та видів (більш детальну інформацію читай у статті Форми грошей та їх еволюція). Роль грошового товару виконували різноманітні речі.

Простежимо еволюцію форм грошей, і з’ясуємо причини, що зумовили перехід від найпростіших до складніших форм грошей.

Розвиток грошей пройшов певний шлях, на якому виділяються два основні етапи – етап повноцінних та неповноцінних грошей.

Повноцінні гроші — це справжні гроші, у ролі яких виступає сам грошовий товар (зокрема, це золоті та срібні гроші, бо вони мають внутрішню реальну вартість).

У зв’язку з цим розрізняють: власну вартість грошей, яка визначається витратами на їхнє виробництво та номінальну вартість, тобто вартість грошей, яка на них позначена.

Повноцінні гроші мали важливу перевагу: їхня вартість була відносно постійною, змінювалася повільно, що забезпечувало економіку надійним стандартом вимірювання всіх економічних процесів та явищ.

Проте повноцінні гроші мали й низку істотних недоліків. Це насамперед:

  • високі витрати на їхнє виготовлення;
  • низьку податливість до регулюючого впливу держави;
  • незручності у використанні;
  • довільна зміна вартості грошей всупереч потребам ринку, намірам держави тощо.

Поступово на зміну повноцінним грошам прийшли неповноцінні — виготовлені з паперу та звичайних металів, що емітуються відповідно до потреб обороту в грошах.

Неповноцінні гроші – Це «заступники» повноцінних, грошові знаки, власна вартість яких незначна. Неповноцінні гроші називають ще кредитними грошима.

Неповноцінні гроші зберегли у собі деякі недоліки повноцінних грошей, а саме: високі витрати на виготовлення та слабку керованість їхнього обігу.

Різновидом кредитних грошей є паперові гроші, які емітуються відповідно до потреб державного бюджету, а не товарного обігу. Цікаво, що спочатку кредитні гроші з’явилися як паперові знаки реальних (золотих) грошей та обмінювалися на останні. З 30-х років ХХ століття кредитні гроші стали самостійними, оскільки перестали обмінюватися на золоті та срібні гроші.

Недоліки неповноцінних грошей призвели до появи депозитних грошей у формі запису в бухгалтерських книгах банків (на рахунках клієнтів) та у пам’яті комп’ютерів (електронні гроші). Електронні гроші – це умовна назва коштів, які використовуються їхніми власниками на основі електронної системи банківських послуг. Електронні гроші використовуються завдяки впровадженню в розрахунках комп’ютерної техніки та сучасних систем зв’язку. Сьогодні це найбільш прогресивний, економічний та зручний носій фінансових функцій.

Тобто потрібно усвідомити, що сучасні кредитні гроші мають кілька форм прояву — готівкову, депозитну, електронну, форму «торгівельних» грошей, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Таким чином, розвиток форм грошей – це довгий шлях від простих товарів (худоба, сіль, хутра тощо) до електронних сигналів у комп’ютерних системах.

Залишити коментар:

Site Footer