Варрант

Варрант (warrant) –

  1. похідний цінний папір; вид сертифіката, що передбачає можливість придбання пакета цінних паперів за номіналом до їхнього випуску в обіг. Особливістю варанта є розрив термінів придбання сертифікату та цінних паперів;
  2. свідоцтво до цінного паперу, що дає право на додаткові пільги його власнику після закінчення певного терміну;
  3. заставне свідоцтво, товарний цінний папір, який разом із складським свідоцтвом складає подвійне складське свідоцтво. Утримувач варранта (інший, ніж власник складського свідоцтва) має право застави на товар у розмірі виданого за заставним свідоцтвом кредиту та відсотків за ним.

Варрант – складське свідоцтво: товаророзпорядчий документ, що видається товарним складом товарної біржі (або іншим товарним складом, наприклад складом портового доку – доковий варрант) на підтвердження прийняття товару (майна) на зберігання від власника товару та право власника на витребування цього майна. В основі видачі варанта лежить договірне встановлення відносин зберігання. Варрант складається із двох частин: складського (служить передачі права власності на товар під час його продажу) і заставного (служить отримання кредиту під заставу товару) свідоцтв. При отриманні товару зі складу потрібне пред’явлення обох частин. Варрант відноситься до цінних паперів і може передаватися частинами або разом по індосаменту (ордерному або бланковому). Просте складське свідоцтво, що є цінним папером пред’явника, може передаватися у вигляді простого вручення;

Варрант – свідоцтво, що дає право, але не обов’язок власнику на купівлю у компанії певної кількості цінних паперів (акцій, облігацій, валюти, євровалюти та ін.) за вказаною у варранті ціною (stock/equity warrant). Право на купівлю може бути здійснено будь-якої миті до закінчення терміну дії варранта (не менше 2 років) або лише у певні дні або періоди (варрант «віконний»). За правовим змістом такий варіант еквівалентний опційному свідоцтву.

Зазвичай варранти застосовуються при новій емісії цінних паперів. Варрант торгується як цінний папір, ціна якого відображає вартість цінних паперів, що лежать в його основі.

Варранти набули популярності серед біржових спекулянтів, тому що курс варранта на купівлю акції, за яким він котирується на біржі, істотно нижчий за курс самої акції, тому для збереження заданої позиції потрібно менше грошей.

Термін дії варантів досить великий (у чому їхня відмінність від опціонів «call»), можливий випуск безстрокового варанта. Крім того, варранти випускаються компаніями-емітентами, а опціони call – немає.

Внаслідок того що варрант дає можливість придбати додаткові цінності за вартістю, нижчою від ринкової, він має свою ціну. Ціна варанта складається з двох компонентів: прихованої та тимчасової ціни.

Прихована ціна – це різниця між ринковою ціною звичайної акції та виконавчою ціною, за якою ці акції можна придбати на підставі варанта. Варрант не має прихованої ціни, якщо його виконавча ціна вища за ринкову ціну звичайних акцій або інших активів, що стоять за ним.

Тимчасова ціна – це різниця між майбутньою ринковою ціною акції, яка може зрости внаслідок успішного розвитку цієї компанії, та її існуючою ринковою ціною.

Ціна варанта визначається як сума прихованої та тимчасової цін. Зрештою фактична ціна варанта коливається біля його теоретичної ціни в залежності від попиту та пропозиції та інших факторів.

Слід зазначити, що варрант може мати прихованої ціни, коли ринкова ціна акції нижче виконавчої ціни. Однак він матиме тимчасову ціну внаслідок того, що ринкова ціна акцій має тенденцію до зростання.

Тимчасова ціна варанта знижується з наближенням кінця терміну його дії, оскільки зменшуються спекулятивні очікування зростання курсової вартості акцій. Після закінчення терміну дії варант втрачає будь-яку цінність.

Варрант у порівнянні з акцією має великий спекулятивний потенціал, що привертає до нього увагу учасників фондового ринку. Ціна варанта змінюється одночасно із зміною ціни акцій. При цьому величина приросту ціни варанта зазвичай дорівнює сумі зміни ціни акцій. Внаслідок цього прибутковість операцій з варантами значно вища, ніж за акціями.

Операції з варантами є високоприбутковими, але водночас і ризикованими. За зворотної ситуації, коли відбувається падіння курсової вартості акцій, ціна варанта, відповідно, знижується. За однакового абсолютного зниження цін відсотковий збиток за варрантом буде значно більшим, ніж за акціями.

Висока прибутковість (збитковість) операцій з варантами – це головна властивість варанта, яке одержало назву «ефект важеля».

Залишити коментар:

Site Footer