Валютний контроль

Валютний контроль (foreign exchange control) – засіб забезпечення дотримання валютного законодавства під час здійснення валютних операцій. Валютний контроль проводиться шляхом перевірок валютних операцій резидентів та нерезидентів, а також дотримання ними нормативних актів органів валютного контролю. У процесі валютного контролю визначається відповідність валютних операцій чинному законодавству та наявність необхідних ліцензій та дозволів; перевіряється виконання резидентами зобов’язань з продажу іноземної валюти на валютному ринку України, обґрунтованість платежів в іноземній валюті, повнота та об’єктивність обліку та звітності щодо валютних операцій та операцій нерезидентів (у грн.).

Валютний контроль – комплекс заходів регулювання, що приймаються державою з метою на ринок національної валюти законодавчими методами. До заходів валютного контролю, як правило, належить:

  • система регулювання придбання та розрахунків в іноземній валюті на території країни;
  • ліцензування діяльності з купівлі-продажу валютних цінностей;
  • система контролю над переміщенням валюти через державний кордон;
  • система контролю розрахунків з експортно-імпортних операцій.

Валютний контроль здійснюється у тих країнах, національна валюта яких не є вільно конвертованою.

Основними принципами валютного контролю є:

  • пріоритет економічних заходів у реалізації державної політики у галузі валютного регулювання;
  • виключення невиправданого втручання держави та її органів у валютні операції;
  • єдність зовнішньої та внутрішньої валютної політики;
  • єдність системи валютного регулювання та валютного контролю;
  • забезпечення державою захисту прав та економічних інтересів учасників валютних операцій при їх здійсненні.

Введення суворого валютного контролю часто призводить до виникнення чорного ринку обміну контрольованої валюти, у результаті має місце ситуація, коли реальний обмінний курс дуже відрізняється від встановленого державою. Через це виникає ціла окрема економіка, заснована на тіньовому ринку обміну валюти.

(Див. Валютне регулювання)

Залишити коментар:

Site Footer