Валюта

Валюта (Currency) у сенсі цього терміну є будь-який товар, здатний виконувати функцію грошей під час здійснення обміну товарами над ринком всередині країни чи міжнародному ринку. У вузькому сенсі валюта являє собою грошову одиницю — ключовий елемент грошової системи держави, а також регіональної або світової валютної системи: грошовий знак, повноцінна монета, рахункова грошова одиниця та інші міри вартості, що виконують функції грошей, засоби обігу та платежу. Дані грошові одиниці відповідно до законодавства цієї держави (території) або міжнародних угод є:

 • базою визначення масштабу цін, тобто тієї одиницею, у якій виражаються ціни на товари та;
 • законним засобом платежу біля держави (території), тобто обов’язкової до прийому для розрахунків, погашення боргу біля цієї держави (території). Держави можуть встановлювати обмеження використання грошових знаків як законних платіжних коштів залежно від суми чи виду платежу;
 • загальноприйнятим у практиці міжнародних розрахунків засобом здійснення валютно-кредитних операцій, заснованим на міжнародних угодах та звичаях ділового обороту.

Валюта – грошові знаки іноземних держав, а також кредитні та платіжні документи в іноземних грошових одиницях, що застосовуються у міжнародних розрахунках (від італ. Valuta – цінність, вартість).

До іноземної валюти також відносяться кошти у грошових одиницях іноземних держав та міжнародних розрахункових одиницях, що знаходяться на рахунках або які вносяться до банківських установ за межами України, та міжнародні розрахункові одиниці — умовні та грошові одиниці, створені міжнародними економічними та валютно-фінансовими організаціями для використання у міжнародні валютні відносини: СПЗ (спеціальні права запозичення), євро, КФА (африканський франк), КФП (франк для заморських територій) та інші.

Франк КФА
5000 франків КФА
Франк КФП
5000 франків КФП

Слово “валюта” походить від італ. valuta (ціна, монета, валюта), пов’язана з італ. valere (мати вагу, коштувати), що походить від лат. valere (бути сильним, мати можливість, коштувати), що в свою чергу висходить до праіндоєвра. wal (бути сильним). Російське слово “валюта”, можливо, запозичене через нього. Valuta або прямо з італійської мови.

Термін “валюта” також застосовується для позначення:

 • іноземної валюти;
 • валютних цінностей;
 • суми з балансу (валюта балансу).

Існує кілька підходів для класифікації різних видів валют, зокрема, виділяють:

Стосовно держави-емітенту:

 • національна;
 • іноземна;
 • колективна (наприклад, СДР, яка раніше існувала ЕКЮ, зараз — євро).

По можливості обміну на іншу валюту (конвертованості):

 • вільно конвертована;
 • частково конвертована, частково оборотна: застосовуються валютні обмеження щодо окремих видів обмінних операцій;
 • неконвертована, необоротна, замкнута.

За забезпеченістю дорогоцінними металами в рамках чинної фінансової системи:

 • забезпечена золотом;
 • забезпечена сріблом;
 • біметалічна;
 • незабезпечена дорогоцінними металами (паперова).

За ступенем стабільності, стійкості валютного курсу:

 • тверда/сильна (тобто стійка);
 • м’яка/слабка.

За статусом емітента та території звернення:

 • національна;
 • регіональна;
 • приватна.

За рівнем використання у світовому обороті валюта може бути:

 • міжнародна;
 • ключова;
 • резервна;
 • ведуча (домінуюча).

За сферою застосування:

 • валюта ціни;
 • валюта платежу;
 • валюта чека, векселі;
 • валюта цінних паперів;
 • валюта інтервенції;
 • клірингова валюта.

За наявністю інших валют, що у зверненні:

 • єдиний законний платіжний засіб;
 • паралельна;
 • сурогатна.

За терміном дії:

 • постійна;
 • тимчасова.

За наявності фізичної форми (у формі банкнот, казначейських квитків та монет):

 • реальна, готівкова: що у обігу грошові знаки, які є законним засобом платежу, і навіть грошові знаки, вилучені чи вилучені з обігу, але які підлягають обміну грошові знаки — банкноти, монети, казначейські квитки.
 • рахункова грошова одиниця: кошти на рахунках, виражені у рахункових грошових одиницях, наприклад, СПЗ, вокю, електронні гроші.

За своїм поточним статусом валюта може бути:

 • історична: виведена з обігу, яка вже не є законним платіжним засобом;
 • існуюча: що у зверненні, є законним засобом платежу.

(Див. Банкнота, Валюта України, Монета).

Залишити коментар:

Site Footer