Валовий оборот

Валовий оборот — економічний показник сумарного обсягу виробництва, який визначається вартістю випуску готової продукції, напівфабрикатів, робіт та послуг усіма виробничими підрозділами підприємства за певний період незалежно від їх подальшого використання на стороні або всередині самого підприємства (організації).

Валовий оборот відрізняється від валової продукції, в яку внутрішній оборот включається лише як виняток, наприклад, у текстильній промисловості. Готові вироби та незавершене виробництво враховуються у валовому обороті у тому ж обсязі, що й у валовій продукції, незалежно від того, вироблена вона зі своєї сировини або із сировини замовника. У системі показників планування діяльності підприємств, організацій показник валовий оборот не передбачається. Він використовується для вартісної оцінки продукції кожного виробничого підрозділу.

Валовий оборот (gross turnover) — один із показників обсягу виробництва, сумарний обсяг усіх видів продукції та робіт, вироблений за певний проміжок часу, наприклад, за рік, усіма виробничими цехами підприємства. До складу валового обороту входять готові вироби, напівфабрикати, продукція допоміжних цехів, спожита у своєму виробництві (наприклад, поточний ремонт обладнання) та відпущена набік (ремонтні роботи поза підприємством та ін.).

Валовий оборот промислового підприємства (валовий виробничий оборот) – сумарна вартість всіх видів продукції, вироблених протягом певного періоду (наприклад, року) усіма цехами промислового підприємства (незалежно від того, чи ця продукція відпущена за межі підприємства або спожита всередині нього). Характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства (на відміну від валової продукції, що характеризує обсяг виробленої продукції, а деяких галузях — і зміна залишків незавершеного виробництва). Валовий оборот промислового підприємства перевищує валову продукцію, обчислену заводським методом, на величину внутрішньовиробничого (внутрішньозаводського) обороту, тобто на сумарну вартість тих продуктів, які пішли на подальшу переробку на тому ж підприємстві або, іншими словами, валовий оборот містить на цю величину повторний рахунок .

Залишити коментар:

Site Footer