Уникнення фінансових ризиків

Уникнення фінансових ризиків (financial risks avoidance) — одна з ефективних форм профілактики фінансових ризиків на підприємстві, яка полягає у розробці таких заходів, що повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. До основних з таких заходів відносяться:

  1. відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику за якими надмірно високий та не відповідає критеріям фінансової стратегії підприємства. Незважаючи на високу ефективність цього заходу, її використання носить обмежений характер, оскільки більшість фінансових операцій пов’язана із здійсненням основної виробничо-комерційної діяльності підприємства, що забезпечує регулярне надходження доходів та формування його прибутку;
  2. зниження частки позикових фінансових коштів у господарському обороті. Відмова від надмірного використання позикового капіталу дозволяє уникнути одного з найважливіших фінансових ризиків — втрати фінансової стійкості підприємства;
  3. підвищення рівня ліквідності активів Забезпечення необхідного рівня ліквідності активів (підвищення частки оборотних активів у загальній їхній сумі; підвищення питомої ваги «живих» оборотних активів у загальному їх складі; зростання суми готових коштів платежу) дозволяє уникнути ризику неплатоспроможності підприємства у майбутньому періоді;
  4. здійснення операцій “хеджування”. Така операція дозволяє уникнути цінового та інфляційного ризику під час здійснення підприємством угод на товарних та фондових біржах;
  5. здійснення операції “своп”. Така операція дозволяє уникнути валютного ризику під час проведення підприємством зовнішньоекономічних операцій.

У системі внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків їх уникнення має здійснюватися дуже виважено, у своїй мають братися до уваги такі умови:

  • якщо відмова від одного фінансового ризику спричиняє виникнення іншого ризику вищого або порівнянного рівня;
  • якщо рівень ризику не можна порівняти з рівнем прибутковості фінансової операції за шкалою «ризик-прибутковість»;
  • якщо фінансові втрати за цим видом ризику перевищують можливості їх відшкодування за рахунок власних коштів підприємства;
  • якщо обсяг доходу від операції, що генерує певні види ризику, несуттєвий, тобто. займає незначну питому вагу у формованому позитивному грошовому потоці підприємства;
  • якщо фінансові операції не є характерними для фінансової діяльності підприємства, носять інноваційний характер і за ними відсутня інформаційна база, необхідна для визначення рівня фінансових ризиків та прийняття відповідних управлінських рішень.

Залишити коментар:

Site Footer