Роль держави у створенні грошей

Розвиток форм грошей вплинув зміну механізму визначення носіїв фінансових функцій і роль держави у цьому механізмі. Спочатку ринок сам виявляв потребу в грошах, висував певні вимоги до грошового товару і сам стихійно висував на цю роль один із самих ходових і здатних до виконання товарів. Зовнішній вплив на цей процес був мінімальним. Тим не менш, еволюційна концепція походження грошей аж ніяк не знімає питання ролі раціонального фактора у створенні грошей, насамперед держави.

Із закріпленням ролі грошей за золотом помітно посилився вплив на цей процес держави, яка взяла на себе зобов’язання надавати грошам точно певну форму (монета), встановило контроль за їх створенням (карбування, фіксація проби металу, утримання металу в грошовій одиниці), запровадило контроль над повноцінністю грошей (боротьба із фальсифікацією монет) тощо.

При переході від повноцінних до неповноцінних грошей роль держави значно посилилася. Воно почало визначати як форму грошей (вид і форму грошових знаків), а й їх вартість, регулюючи масу грошей у обігу. Завдяки зусиллям держави в особі його центрального банку, звичайні клаптики паперу або прості записи в бухгалтерських книгах банків набули здатності виконувати функції та роль грошей. Держава насамперед надає паперовим грошам силу законного платіжного засобу та приймає такі гроші у платежі за всіма своїми вимогами. Крім того, воно реалізує цілу систему заходів щодо підтримки маси грошей на рівні потреб обігу за умови збереження сталості цін.

Проте слід зазначити, що роль держави у створенні грошей є коригуючою, а не визначальною.

По-перше, сам ринок викликає об’єктивну потребу в грошах, на яку держава повинна рахуватися.

По-друге, ринок пред’являє жорсткі вимоги до носія фінансових функцій і держава має обрати носія, який здатний найповніше задовольнити його вимоги.

По-третє, кількість грошей у обігу визначається певними об’єктивними закономірностями, які мають враховуватись державою у регулятивних діях.

Зауважимо, що тільки при врахуванні всіх трьох обставин, випущені (створені) державою грошові знаки будуть визнані ринком і зможуть виконувати функції грошей. Інакше вони знеціняться, і в країні зростатимуть темпи інфляції.

Залишити коментар:

Site Footer