Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей

В економічній науці існують дві концепції походження грошей: раціоналістична та еволюційна Наявність різних точок зору щодо походження грошей свідчить про складність і навіть певну таємничість (про що писало багато економістів) цієї економічної категорії.

Раціоналістична концепція виходить з того, що гроші виникли як результат певної раціональної угоди для людей, у зв’язку з необхідністю виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу та підвищення ефективності його функціонування. Конкретна грошова форма виникає тоді, коли люди усвідомлюють її потребу та організаційно забезпечують її використання у господарський оборот.

Раціоналістична концепція пояснює виникнення грошей згодою для людей, які переконалися у цьому, що з переміщення цінностей у обороті обміну необхідні спеціальні інструменти.

Представники раціоналістичної концепції (Арістотель, К.Р. Макконелл, С.Л. Брю) розглядають гроші як продукт угоди між людьми, знаряддя технічного обміну.

Еволюційна концепція наголошує на об’єктивному характері виникнення грошей. Гроші виділяються із загальної товарної маси, оскільки вони найбільш придатні до виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грошима лише у межах певної суспільної форми товарного виробництва та обігу. Тільки на цій основі гроші стають ефективним інструментом контролю за рухом товарів.

Еволюційна концепція доводить, що гроші виникли внаслідок волевиявлення людей, а результаті тривалого розвитку обміну, коли з величезної кількості товарів виділився особливий товар, виконує роль грошей.

Справді, розвиток обміну проходить тривалий шлях зміни наступних форм:

  • Спрощена (випадкова) форма обмінуколи продукти безпосередньо обмінювалися один на інший. Формула такого обміну: “Товар – Товар”.
  • Повна (розгорнута) форма обміну, тобто, виділення у розвитку обміну спеціальних товарів, які виконували функції еквівалентів. Ними ставали найпоширеніші товари місцевих ринків (худоба, хутра, метали тощо). Сутність такої форми полягає в тому, що певний товар може прирівнюватись до безлічі товарів-еквівалентів. Формула такого обміну:
    Формула товарного обміну
  • Загальна форма обміну. Особливість загальної форми у тому, що роль загального еквівалента не закріпилася однією товаром, а різний час її виконували різні товари. Формула обміну стала носити сучасний товарно-грошовий вигляд: «Товар – Гроші – Товар».
  • Грошова форма обміну. Подальший розвиток товарного виробництва та виникнення міжнародної торгівлі закріпило роль еквівалента за металами (насамперед за золотом та сріблом), які стали виконувати функції загального еквівалента та перетворилися на гроші. Формула обміну: “Товар – Гроші – Товар”.

Виникнення золотих грошей, як це показали ще А.Сміт та К.Маркс, відбувається у процесі еволюції товарного обміну та форм власності. Грошова форма власності – це кінцева підсумкова форма товарного світу. Однак, якщо виникнення золотих грошей було в основному стихійним об’єктивним процесом, виникнення паперових грошей не могло статися без свідомої раціональної діяльності відповідних державних структур.

Походження грошей тісно пов’язане з виділенням із маси товарів золота, яке починає виконувати роль та функції грошового товару. Проте історія грошового обігу показала, що роль золота як грошей минула. У сучасних умовах золото та срібло як реальні, повноцінні гроші вже не функціонують. Їхнє місце зайняли паперові, кредитні гроші, які не мають власної вартості. Виникнення таких грошей стало можливим лише на підставі певної суспільної угоди – державної гарантії щодо їх повноцінності.

Втрата грошової одиницею золотого змісту, відсутність реальної матеріальної субстанції роблять гроші економічної (соціальної) умовністю, яка підтримується лише згодою для людей.

«У всіх цивілізованих народів гроші стали загальним інструментом торгівлі, завдяки якому продаються та купуються різні товари або обмінюються один на одного» (А.Сміт). “Гроші – як гроші, а не як товар – потрібні не самі по собі, а заради тих речей, які на них можна купити” (П. Самуельсон).

Отже, гроші можна визначити як загальний товарний еквівалент, що відображає вартість усіх товарів та виконує роль посередника в обміні.

Гроші мають низку суттєвих особливостей, які відрізняють їх від звичайних товарів. По-перше, гроші не здатні прямо задовольняти будь-які фізичні чи духовні потреби людини, а лише опосередковано через відчуження їх на купівлю звичайних товарів або послуг. По-друге, маючи здатність обмінюватися на будь-які цінності, гроші перетворюються на абстрактного носія вартості, на абсолютну ліквідність як абстрактну цінність або багатство (у цій якості гроші здатні переносити вартість не тільки в просторі, а й у часі).

Питання щодо механізму еволюції грошей, про те, звідки й куди йдуть і як змінюються гроші як економічна категорія, є актуальним і для сучасної науки.

Виникнення грошей було закономірним об’єктивним економічним процесом, завдяки якому виникла ефективний прискорювач руху товарної маси, інструмент достовірної оцінки економічної інформації.

Залишити коментар:

Site Footer