Позареалізаційні доходи та витрати

Позареалізаційні доходи та витрати (non-operation incomes and expenses) – складова частина доходів та витрат організації. До позареалізаційних доходів і витрат відносяться доходи та витрати по операціях, безпосередньо не пов’язаних із здійсненням основної діяльності організації з продажу продукції (товарів, робіт, послуг), а також із продажем основних засобів та іншого майна.

До позареалізаційним доходам відносяться:

 • кредиторська і депонентська заборгованість, через яку термін позовної давності минув;
 • надходження на погашення дебіторської заборгованості, списаної минулими роками на збиток, як безнадійною для отримання;
 • присуджені або визнані боржником штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення умов договорів, суми, що належать до відшкодування заподіяних організації збитків у зв’язку з порушенням договорів;
 • суми страхового відшкодування та покриття з інших джерел збитків від стихійного лиха, пожеж, аварій, інших надзвичайних подій;
 • прибуток минулих років, визнаний у звітному році;
 • зарахування на баланс майна, яке опинилося у надлишку за результатами інвентаризації;
 • курсові різниці;
 • сумові різниці, що виникають при здійсненні розрахунків згідно з укладеними договорами в національній валюті, у сумі, що визначається за офіційним курсом відповідної валюти або в умовних грошових одиницях;
 • суми дооцінки активів.

До позареалізаційних витрат відносяться:

 • суми уцінки виробничих запасів, готової продукції та товарів відповідно до встановленого порядку;
 • збитки від списання дебіторську заборгованість, через яку термін позовної давності минув;
 • борги, нереальні для стягнення;
 • присуджені чи визнані організацією штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій порушення умов договорів;
 • відшкодування заподіяних організацією збитків;
 • збитки за операціями минулих років, визнані у звітному році;
 • втрати від стихійного лиха;
 • збитки внаслідок пожеж, аварій, інших надзвичайних подій;
 • курсові різниці;
 • збитки від списання раніше присуджених боргів за розкраданнями, якими виконавчі документи повернуто судом у зв’язку з неспроможністю відповідача;
 • збитки від розкрадання матеріальних та інших цінностей, винуватці яких за рішенням суду не встановлені;
 • судові витрати;
 • сумові різниці, що виникають при здійсненні розрахунків відповідно до укладених договорів у національній валюті, у сумі, що визначається за офіційним курсом відповідної валюти або в умовних грошових одиницях; і т.п.

Залишити коментар:

Site Footer