Зовнішнє страхування фінансових ризиків

Зовнішнє страхування фінансових ризиків (external insurance of financial risks) – страхування окремих фінансових ризиків підприємства спеціальними страховими компаніями (страховиками) у повному обсязі або частково. Критерієм вибору страховика у процесі зовнішнього страхування фінансових ризиків є рейтинг страхової компанії та перелік послуг із страхування конкретних видів цих ризиків.

Зовнішнє страхування фінансових ризиків підприємства здійснюється у двох основних формах – обов’язкової та добровільної.

Обов’язкове страхування фінансових ризиків Підприємства здійснюють у формі страхування активів, що входять до складу основних виробничих фондів. Ці види активів страхуються у межах їхньої балансової вартості (у разі зміни їхньої балансової вартості, умови договору обов’язкового страхування підлягають перегляду). Максимальні розміри страхових тарифів та мінімальні розміри страхових сум по кожному об’єкту страхування визначаються з урахуванням рівня ризику та затверджуються урядом. У цьому мінімальна страхова сума встановлюється лише на рівні залишкової вартості об’єктів страхування. Відповідно до чинного законодавства платежі підприємства за цією формою страхування відносяться на собівартість продукції (витрати).

Добровільне страхування фінансових ризиків підприємства здійснюється страховими компаніями у широкому діапазоні. Основними видами такого страхування, вже запровадженими (або впроваджуваними)
у господарську практику, є:

  1. страхування нематеріальних активів;
  2. страхування реальних інвестицій;
  3. страхування фінансових інвестицій;
  4. страхування фінансових гарантій;
  5. страхування розрахунків;
  6. депозитне страхування тощо.

У процесі фінансового менеджменту, пов’язаного із зовнішнім страхуванням фінансових ризиків підприємства, основна увага має бути приділена узгодженню розміру страхових платежів (страхових премій), а також розміру страхової франшизи.

Під час здійснення зовнішнього страхування фінансових ризиків підприємство має визначати його ефективність. Здійснення такого страхування економічно виправдане за умови:

рівень фінансового ризику

де УР – Рівень фінансового ризику;
CB – Повна сума страхового відшкодування за договором страхування;
Фб – Розмір безумовної страхової франшизи (якщо вона передбачена договором страхування);
СП – Сума страхових платежів за весь період страхування.

Залишити коментар:

Site Footer