КВЕД: Фінансова та страхова діяльність

64 Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Цей розділ включає діяльність, пов’язану із залученням та перерозподілом фінансових коштів, крім тих, що призначені для цілей страхування, пенсійного забезпечення або обов’язкового соціального страхування.

Примітка: для класифікації одиниць у межах цього розділу важливу роль відіграє прийнята в цій країні організація фінансових служб.

64.1 Грошове посередництво

Ця група включає отримання коштів у формі переказних депозитів (депозитів до запитання), тобто коштів, які мають певний грошовий вираз та приходять на нерегулярній основі з нефінансових джерел, крім діяльності центрального банку.

64.11 Діяльність центрального банку

Цей клас включає:

 • випуск грошей в обіг та регулювання грошово-кредитної політики країни
 • регулювання та контроль грошової маси в обігу
 • відкриття депозитів, які використовують для взаємозаліку між фінансовими інституціями
 • контроль банківських операцій
 • зберігання валютних резервів країни
 • роль банкіра для уряду

Види діяльності центральних банків можуть варіювати з інституційних причин.

64.19 Інші види грошового посередництва

Цей клас включає прийняття депозитів та/або аналогів депозитів, а також надання кредитів та позик. Надання кредитів може виконуватись у різних формах, таких як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо. Грошове посередництво зазвичай здійснюють фінансові установи, крім центрального банку, такі як:

 • комерційні банки
 • ощадні банки
 • кредитні спілки

Цей клас також включає:

 • діяльність, пов’язану з виконанням доручень щодо поштових безготівкових переказів, банківських операцій, у тому числі розрахунково-касове обслуговування населення, включаючи виплату державних пенсій та грошової допомоги, іншу фінансову діяльність, що здійснюється операторами поштового зв’язку
 • надання житлових кредитів спеціалізованими кредитними установами
 • здійснення готівкових переказів

Цей клас не включає :

 • надання житлових кредитів спеціалізованими некредитними установами, що не приймають депозити, див. 64.92
 • обробку транзакцій, які виконують за допомогою кредитних карток, див. 66.19

64.2 Діяльність холдингових компаній

64.20 Діяльність холдингових компаній

Цей клас включає діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає у управлінні власністю групи. Холдингові компанії цього класу не надають інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють одиницями, акціями яких вони управляють.

Цей клас не включає :

 • активне управління компаніями та підприємствами, стратегічне планування та прийняття рішень компаніями, див. 70.10

64.3 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

Цей клас включає юридичні особи, створені для об’єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціарів. Портфелі цінних паперів оформляють з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, інвестиційний ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі одиниці отримують відсотки, дивіденди та інші доходи від власності, але в них майже немає найманого персоналу та жодного доходу з продажу послуг.

Цей клас включає:

 • інвестиційні фонди відкритого типу
 • інвестиційні фонди закритого типу
 • пайові інвестиційні фонди
 • довірчу власність, майновий інтерес у нерухомості або агентські рахунки, якими управляють від імені бенефіціарів відповідно до умов угоди про заснування трасту, заповітів або договорів про посередництво

Цей клас не включає :

 • фонди та трасти, які отримують дохід від продажу товарів або послуг, див. клас КВЕД відповідно до основного виду діяльності
 • діяльність холдингових компаній, див. 64.20
 • діяльність недержавних пенсійних фондів, див. 65.30
 • управління фондами, див. 66.30

64.9 Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Ця група включає надання фінансових послуг, крім послуг, що надають грошово-кредитні установи.

Ця група не включає:

 • страхування та пенсійні фонди, див. розділ 65

64.91 Фінансовий лізинг

Цей клас включає:

 • лізинг, у якому терміни його надання практично охоплюють передбачуваний термін експлуатації активів і навіть орендар отримує значну частину всіх доходів і приймає він всі ризики, пов’язані з володінням цим майном. Таким чином, права на володіння активами можуть передаватись або не передаватися іншим особам. Така оренда покриває всі чи майже всі витрати, зокрема. відсотки.

Цей клас не включає :

  • операційний лізинг, див. розділ 77 відповідно до виду майна, яке надають в оренду

64.92 Інші види кредитування

Цей клас включає:

 • фінансову діяльність з надання позик небанківськими фінансовими установами, за якої надання кредиту може набувати різних форм, таких як позики, іпотечні кредити під заставу, кредитні картки тощо з наданням такого спектру послуг:
  • надання споживчих кредитів
  • фінансування міжнародної торгівлі
  • надання довгострокового фінансування промисловості з боку промислових банків
  • грошові позички під заставу поза банківської системи
  • надання житлових кредитів спеціалізованими недепозитними установами
  • діяльність ломбардів та лихварів

Цей клас не включає :

 • надання житлових кредитів спеціалізованими установами, що приймають депозити, див. 64.19
 • операційний лізинг, див. розділ 77 відповідно до виду майна, яке надають в оренду
 • діяльність з надання грантів (субсидій) громадськими організаціями, див. 94.99

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), які не увійшли до інших групувань

Цей клас включає:

 • інші фінансові послуги, пов’язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позичок):
  • факторингові послуги
  • оформлення свопів, опціонів та інших хеджингових операцій
  • діяльність компаній, що займаються врегулюванням у формі забезпечення
 • інвестиційну діяльність за власний рахунок, наприклад, діяльність венчурних компаній, інвестиційних клубів тощо

Цей клас не включає :

 • фінансовий лізинг, див. 64.91
 • управління цінними паперами від імені третіх осіб, див. 66.12
 • торгівлю, лізинг та оренду нерухомого майна, див. розділ 68
 • збір рахунків без викупу боргів, див. 82.91
 • діяльність з надання грантів (субсидій) членськими організаціями, див. 94.99

65 Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування

Цей розділ включає андеррайтинг щорічної ренти, страхових полісів та страхових премій з метою створення фінансових активів, які будуть використовуватись для погашення майбутніх страхових вимог. Цей розділ включає забезпечення прямого страхування та перестрахування.

65.1 Страхування

Ця група включає страхування життя із суттєвим елементом заощадження або без нього, а також інші види страхування.

65.11 Страхування життя

Цей клас включає:

 • андеррайтинг щорічної ренти та полісів щодо страхування життя, страхування від втрати доходу через непрацездатність, смерть від нещасного випадку, а також страхування у разі каліцтва (з наявністю суттєвих заощаджень або без них)

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Цей клас включає:

 • забезпечення інших видів страхування, крім страхування життя:
  • страхування від нещасних випадків та пожежі
  • страхування здоров’я
  • туристичне страхування
  • страхування майна
  • страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту
  • страхування на випадок фінансових ризиків та втрат, страхування загальної цивільної відповідальності

65.2 Перестрахування

65.20 Перестрахування

Цей клас включає:

 • діяльність, пов’язану з прийняттям на себе всіх або будь-якої частини ризиків, пов’язаних з страховими полісами, що діють, зазвичай підписаних іншими страховими агентами

65.3 Недержавне пенсійне забезпечення

65.30 Недержавне пенсійне забезпечення

Цей клас включає фонди, плани та/або програми, які здійснюють юридичні особи, створені для забезпечення пенсійних доходів виключно для працівників чи членів підприємств, що здійснюють додаткове пенсійне забезпечення.

Цей клас включає пенсійні плани (системи) з фіксованими виплатами, і навіть індивідуальні плани, у яких рівень доходів визначають з урахуванням членських внесків.

Цей клас включає:

 • пільгове пенсійне забезпечення працівників
 • пенсійні фонди та пенсійне забезпечення
 • індивідуальні пенсійні плани

Цей клас не включає :

 • управління пенсійними фондами, див. 66.30
 • системи обов’язкового соціального страхування, див. 84.30

66 Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг та страхування

Цей розділ включає надання послуг, пов’язаних із фінансовою діяльністю, крім послуг фінансового посередництва. Деталізація цього розділу залежить від типу фінансових угод чи наданого фінансування.

66.1 Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Ця група включає оснащення фізичних чи електронних торгів з метою спрощення процедури купівлі та продажу акцій, фондових опціонів, облігацій чи товарних контрактів.

66.11 Управління фінансовими ринками

Цей клас включає функціонування фінансових ринків та контроль за їх діяльністю (крім контролю державних органів), наприклад:

 • фондові біржі за контрактами на постачання товарів
 • фондові біржі за ф’ючерсними контрактами на постачання товарів
 • біржі цінних паперів
 • фондові біржі
 • фондові біржі цінних паперів або товарних опціонів

66.12 Посередництво за договорами з цінних паперів чи товарів

Цей клас включає:

 • здійснення операцій на ринках фінансових послуг за дорученням інших осіб (наприклад, діяльність біржових маклерів) та інша подібна діяльність
 • брокерська діяльність із цінними паперами
 • брокерська діяльність за контрактами на постачання товарів
 • діяльність пунктів з обміну валют тощо

Цей клас не включає :

 • біржові операції на ринках фінансових послуг за власний рахунок, див. 64.99
 • управління портфелем цінних паперів за винагороду або на підставі контракту, див. 66.30

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Цей клас включає всі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва та не віднесені до інших групувань:

 • діяльність з опрацювання та оплати фінансових транзакцій, у т.ч. операцій із кредитними картками
 • консультаційні послуги з питань інвестування
 • діяльність брокерів та консультантів з іпотечних операцій

Цей клас також включає:

 • послуги довірителів, піклувальників та зберігачів за винагороду або на підставі контракту

Цей клас не включає :

 • діяльність страхових агентів та брокерів, див. 66.22
 • управління фондами, див. 66.30

66.2 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Ця група включає діяльність агентів та брокерів з продажу щорічної ренти та страхових полісів, надання працівникам страхових та пенсійних виплат та інших супутніх послуг, таких як врегулювання спорів та управління іншими одиницями.

66.21 Оцінка ризиків та завданої шкоди

Цей клас включає надання послуг у сфері страхування, таких як оцінка та врегулювання страхових позовних вимог:

 • оцінка страхових вимог:
  • врегулювання вимог
  • оцінка ризику
  • оцінка ризику та збитків
  • врегулювання збитків
 • врегулювання страхових вимог

Цей клас не включає :

 • оцінку нерухомого майна, див. 68.31
 • оцінку для інших цілей, див. 74.90
 • діяльність з розслідування, див. 80.30

66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів

Цей клас включає:

 • діяльність страхових агентів та брокерів (страхове посередництво) під час продажу, ведення переговорів або пропозиції щорічної ренти та полісів страхування та перестрахування

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

Цей клас включає:

 • діяльність, пов’язану зі страхуванням та пенсійним забезпеченням (крім фінансового посередництва, врегулювання претензій та послуг страхових агентів):
  • діяльність розпорядників врятованого майна
  • актуарні послуги

Цей клас не включає :

 • морські рятувальні роботи, див. 52.22

66.3 Управління фондами

66.30 Управління фондами

Цей клас включає управління фондами, пасивами та активами організацій за винагороду або на підставі контракту для фізичних осіб, компаній тощо:

 • управління фондами взаємних інвестицій
 • управління іншими інвестиційними фондами
 • управління недержавними пенсійними фондами

Корисні статті на цю тему:

 • Детальний довідник КВЕД
 • Структура КВЕД на рівні секцій
 • Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010
 • Область застосування та структура КВЕД

Залишити коментар:

Site Footer