КВЕД: Інформація та телекомунікації

Основними складовими цієї секції є: видавнича діяльність, що включає видання програмного забезпечення (розділ 58); виробництво фільмів та видання звукозаписів (розділ 59); діяльність у сфері радіомовлення та телебачення (розділ 60); діяльність у сфері телекомунікації (розділ 61); діяльність у сфері інформаційних технологій (розділ 62) та надання інших інформаційних послуг (розділ 63).

Видавнича діяльність включає придбання авторських прав на контент (інформаційні продукти) та забезпечення доступу до контенту для широкого загалу шляхом залучення до тиражування (копіювання) та поширення цього контенту в різних формах. До цієї секції включено всі можливі форми видавництва (у друкованій, електронній чи аудіоформі, в мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо).

Діяльність, пов’язана з виробництвом та розповсюдженням телевізійних програм, охоплює розділи 59, 60 та 61, в яких описані різні етапи цього процесу. Виробництво кінофільмів, телесеріалів тощо здійснюють у рамках діяльності, описаної в розділі 59. Розділ 59 також включає виробництво радіо- та телевізійних програм, тоді як трансляцію цих програм, а також новин у прямому ефірі відносять до розділу 60. Радіомовлення та трансляцію програм безпосередньо їх виробником також включені до розділу 60. Поширення пакетів телепрограм третіми особами без перетворення змісту віднесено до розділу 61. Воно може здійснюватися з використанням прямого радіо- та телевізійного мовлення, систем супутникового або провідного зв’язку.

58 Видавнича діяльність

Цей розділ включає видання книг, брошур, буклетів, словників, енциклопедій, атласів, карт та діаграм; видання газет, журналів та періодичних видань, каталогів та інших видів друкованих видань, а також видання програмних продуктів.

Видавнича діяльність включає придбання авторських прав на утримання (інформаційні продукти) та їх публікацію шляхом відтворення та розповсюдження у різних формах (друкованій, електронній чи аудіоформі, у мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо), крім виробництва кіно- та відеофільмів.

Цей розділ не включає виробництво кінофільмів, відеоплівок та фільмів на DVD-дисках або інших носіях (розділ 59) та виготовлення майстер-копій записів або аудіоматеріалів (розділ 59). Цей розділ також не містить друку (див. 18.11, 18.12) та тиражування записаної інформації (див. 18.20).

58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

Ця група включає видання книг, газет, журналів та інших періодичних видань, довідників, посібників, каталогів, а також інших друкованих виробів, таких як фотографії, гравюри, листівки, графіки-розклади, бланки, плакати та репродукції творів мистецтва. Ці твори є результатом творчої діяльності та зазвичай захищені авторськими правами.

58.11 Видання книг

Цей клас включає видання книг у друкованому та електронному вигляді (на CD-дисках, електронних носіях тощо), в аудіоформаті чи мережі Інтернет.

Цей клас включає:

 • видання книг, брошур, буклетів та подібної друкованої продукції, у т.ч. словників та енциклопедій
 • видання атласів, карт та діаграм
 • видання аудіокниг
 • видання енциклопедій тощо на CD-дисках

Цей клас не включає :

 • виготовлення глобусів, див. 32.99
 • видання рекламної продукції, див. 58.19
 • видання музичних партитур та нот, див. 59.20
 • діяльність незалежних авторів, див. 90.03

58.12 Видання довідників та каталогів

Цей клас включає видання каталогів даних (баз даних) фактів/інформації, захищених за формою, але не за змістом. Подібні каталоги можуть бути видані як у друкованому, так і в електронному вигляді.

Цей клас включає:

 • видання каталогів
 • видання телефонних довідників
 • видання інших довідників та збірників, таких як збірники з прецедентного права або фармацевтичні довідники тощо

58.13 Видання газет

Цей клас включає видання газет, зокрема. рекламних газет, які виходять принаймні чотири рази на тиждень. Видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет.

Цей клас не включає :

 • діяльність інформаційних агенцій, див. 63.91

58.14 Видання журналів та періодичних видань

Цей клас включає видання журналів та періодичних видань, які виходять менш ніж чотири рази на тиждень. Видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет. Видання щотижневих періодичних видань із програмами радіо- та телепередач також відносять до цього класу.

58.19 Інші види видавничої діяльності

Цей клас включає:

 • видання (в т.ч. в електронному вигляді):
  • каталогів
  • фотографій, гравюр, листівок
  • вітальних листівок
  • бланків
  • плакатів, репродукцій творів мистецтва
  • рекламної продукції
  • іншої друкованої продукції
 • електронну публікацію статистичних та інших даних

Цей клас не включає :

 • видання рекламних газет, див. 58.13
 • надання програмних продуктів у режимі «онлайн» (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків та надання веб-послуг з доставки програмних додатків), див. 63.11

58.2 Видання програмного забезпечення

58.21 Видання комп’ютерних ігор

Цей клас включає:

 • видання комп’ютерних ігор для всіх платформ

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

Цей клас включає:

 • видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмного застосування), в т.ч. його переведення або адаптацію за власний рахунок:
  • операційних систем
  • бізнес- та інших програмних додатків

Цей клас не включає :

 • тиражування програмного забезпечення, див. 18.20
 • роздрібну торгівлю стандартним програмним забезпеченням, див. 47.41
 • розробку програмного забезпечення, яка не пов’язана з його виданням, у т.ч. переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за винагороду або на підставі контракту, див. 62.01
 • надання програмних продуктів у режимі онлайн (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків та надання веб-послуг з доставки програмних додатків, див. 63.11

59 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

Цей розділ включає виробництво ігрових та неігрових кінофільмів, знятих на кіноплівку, відеострічку або диск для демонстрації в кінотеатрах або для показу по телебаченню, а також допоміжну діяльність, таку як редагування, монтаж, дублювання фільмів тощо, розповсюдження кінофільмів та інші види виробництва фільмів для інших галузей, а також показ фільмів та іншої кінопродукції. Купівля та продаж фільмів та прав на поширення іншої кінопродукції також включені до цього розділу.

Цей розділ також включає діяльність із звукозапису, тобто виготовлення майстер-копій з оригіналів записів, їх публікацію, просування та розповсюдження, публікацію музичних та інших аудіозаписів, що здійснюються як у студії, так і в інших місцях.

59.1 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Ця група включає виробництво ігрових та неігрових фільмів, знятих на відеоплівку, DVD-диски та інші носії, в т.ч. цифрове розповсюдження, для безпосередньої демонстрації в кінотеатрах або показу на телебаченні, а також допоміжну діяльність, таку як редагування, монтаж, дублювання фільмів тощо, поширення кінофільмів та інші види виробництва фільмів для інших галузей, а також показ кінофільмів та іншої кінопродукції. Купівля та продаж фільмів та прав на поширення іншої кінопродукції також включені до цього розділу.

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Цей клас включає:

 • виробництво кіно-, відеофільмів та телевізійних програм (телесеріалів, документальних фільмів тощо) або телевізійної реклами

Цей клас не включає :

 • дублювання фільмів (крім відтворення кінофільмів, призначених для показу в кіносалонах), а також тиражування аудіо- та відеострічок, CD- та DVD-дисків з оригіналів, див. 18.20
 • оптову торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.43
 • оптову торгівлю незаписаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.52
 • роздрібну торгівлю відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 47.63
 • поствиробничу діяльність, див. 59.12
 • звукозапис та запис аудіокниг, див. 59.20
 • телевізійне мовлення, див. 60.20
 • створення повного пакета телепрограм, див. 60.20
 • обробку кіноплівки не для цілей кіноіндустрії, див. 74.20
 • діяльність театральних чи артистичних агентів чи агенцій, див. 74.90
 • прокат відеоплівок, CD- та DVD-дисків, див. 77.22
 • запровадження субтитрів у реальному часі, тобто одночасно з трансляцією виступів на телебаченні, нарадах, конференціях тощо, див. 82.99
 • діяльність незалежних акторів, художників-мультиплікаторів, режисерів, декораторів, технічних фахівців тощо див. 90.0

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Цей клас включає поствиробничу діяльність, тобто редагування, монтаж, перетворення з одного формату в інший, створення титрів, субтитрів, списків акторів, комп’ютерну графіку, анімацію та спецефекти, обробку кінострічок, а також діяльність кінолабораторій та спеціалізованих лабораторій для мультиплікаційних фільмів

Цей клас також включає:

 • діяльність сховищ кіноматеріалів тощо

Цей клас не включає :

 • дублювання фільмів (крім відтворення кінофільмів, призначених для показу в кіносалонах), а також тиражування аудіо- та відеострічок, CD- або DVD-дисків з оригіналів, див. 18.20
 • оптову торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.43
 • оптову торгівлю незаписаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.52
 • роздрібну торгівлю відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 47.63
 • обробку кіноплівки не для цілей кіноіндустрії, див. 74.20
 • прокат відеоплівок, CD- та DVD-дисків, див. 77.22
 • діяльність незалежних акторів, художників-мультиплікаторів, режисерів, декораторів, технічних фахівців тощо див. 90.0

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

Цей клас включає:

 • поширення (дистрибуцію) фільмів, відеоплівок, DVD-дисків та іншої подібної продукції в кінотеатрах, телевізійних мережах і телевізійних каналах

Цей клас також включає:

 • придбання прав на розповсюдження фільмів, відеоплівок та DVD-дисків

Цей клас не включає :

 • дублювання фільмів (крім відтворення кінофільмів, призначених для показу в кіносалонах), а також тиражування аудіо- та відеострічок, CD- або DVD-дисків з оригіналів, див. 18.20
 • оптову торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.43
 • роздрібну торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 47.63

59.14 Демонстрація фільмів

Цей клас включає:

 • демонстрацію кіно- та відеофільмів у кінотеатрах, на відкритому повітрі та в інших демонстраційних залах
 • діяльність кіноклубів

59.2 Видання звукозаписів

59.20 Видання звукозаписів

Цей клас включає діяльність зі створення оригіналів (майстер-копій) записів або аудіоматеріалів на плівці, CD-дисках, а також їх випуск (передачу прав), просування та розповсюдження серед оптових та роздрібних торговців або безпосередньо споживачам. Ця діяльність може бути інтегрована з діяльністю з виготовлення майстер-копій чи ні, в межах однієї одиниці. Якщо діяльність не інтегрована, то одиниця, яка її здійснює, має набути відповідних прав на тиражування (копіювання) та розповсюдження майстер-копій.

Цей клас також включає надання послуг із звукозапису в студіях та інших місцях, в т.ч. виробництво радіопрограм, записаних на плівку (тобто транслюваних у прямому ефірі).

Цей клас також включає видання музичних записів, тобто діяльність з придбання та реєстрації авторських прав на музичні твори, просування, авторизації та використання їх у записах, на радіо, телебаченні, у кінофільмах, у прямому ефірі, друкованих та інших виданнях. Одиниці, які задіяні у цій діяльності, можуть бути власниками авторських прав на використання музичних творів або діяти як адміністратор від імені власників таких авторських прав. Видання музичних партитур та нот також відносять до цього класу.

60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

Цей розділ включає діяльність зі створення радіо- та телевізійних програм або придбання прав на розповсюдження контенту на подальшу трансляцію цих матеріалів, таких як розважальні програми, а також новини, ток-шоу тощо. До цього розділу також відносять передачу даних, зазвичай інтегровану з телевізійним або радіомовленням. Телерадіомовлення може здійснюватися за допомогою різних технологій: ефірного мовлення, через супутникову або кабельну мережу або через Інтернет. Цей розділ також включає виробництво програм спеціального формату, таких як новини, спортивні, навчальні та молодіжні програми на підставі контракту на замовлення інших осіб з метою подальшої трансляції для громадськості. Цей розділ не включає поширення кабельних та інших програм,

60.1 Діяльність у сфері радіомовлення

60.10 Діяльність у сфері радіомовлення

Цей клас включає:

 • трансляцію аудіосигналів радіомовними студіями та за допомогою обладнання для передачі аудіопрограм слухачам, регіональним студіям або абонентам

Цей клас також включає:

 • діяльність радіомереж з монтажу та передачі звукових програм регіональним студіям або передплатникам через бездротові, супутникові та провідні мережі
 • радіомовлення через мережу Інтернет (інтернет-радіостанції)
 • передачу даних, інтегрованих із радіомовленням

Цей клас не включає :

 • виробництво радіопрограм, записаних на плівку, див. 59.20

60.2 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

Цей клас включає створення телевізійними каналами повного пакета програм на основі придбаних програмних компонентів (наприклад, художніх чи документальних фільмів тощо), програмних компонентів власного виробництва (наприклад, місцеві новини, репортажі у прямому ефірі) або комбінування обох видів компонентів.

Повний пакет телепрограм може або транслюватися їх виробником, або здійснюватися з метою їх передачі іншим одиницям, таким як компанії, що надають послуги кабельного телебачення, або провайдерам супутникового телемовлення, для подальшого розповсюдження глядачам.

Програми можуть бути загального або спеціалізованого формату (наприклад, новини, спортивні, навчальні або молодіжні передачі).

Цей клас включає створення програм, доступних користувачам, а також програм, доступних тільки на основі підписки. Сюди також відносять створення програм для каналів, які демонструють відео на запит.

Цей клас також включає передачі даних за допомогою телемереж.

Цей клас не включає :

 • виробництво компонентів телевізійних програм (кінофільмів, документальних фільмів, ток-шоу, реклами тощо), не пов’язаних з їхньою трансляцією, див. 59.11
 • комплектування пакету каналів та розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм, див.

61 Телекомунікації (електрозв’язок)

Цей розділ включає діяльність з надання телекомунікаційних та інших супутніх послуг, таких як передачі голосових, текстових, звукових або відеоданих. Устаткування, з допомогою якого здійснюють подібну діяльність, може функціонувати як основі однієї технології, і основі комбінації кількох технологій. Спільність видів діяльності, включених до цього розділу, полягає у передачі контенту без залучення до процесу його створення. Поділ діяльності у цьому розділі залежить від типу задіяної інфраструктури. У разі передачі телевізійних сигналів це може включати формування пакета програм (які створені розділ 60) для їх поширення.

61.1 Діяльність у сфері провідного електрозв’язку

61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв’язку

Цей клас включає:

 • експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голос, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури провідного електрозв’язку, в т.ч.:
  • експлуатацію та технічне обслуговування комутаційно-передаточного обладнання для забезпечення прямого зв’язку між двома точками за допомогою кабельного зв’язку, мікрохвиль або з’єднання стаціонарних та супутникових з’єднань.
  • експлуатацію кабельних розподільних мереж (наприклад, для передачі даних та телевізійних сигналів)
  • надання телеграфного та іншого неголосового зв’язку власними коштами

Устаткування, з допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може функціонувати як основі однієї технології, і основі комбінації кількох технологій.

Цей клас також включає:

 • купівлю доступу та пропускної спроможності мережі у власників та операторів мереж, а також надання телекомунікаційних послуг з використанням цих потужностей для бізнесу та населення
 • надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури
 • комплектування пакету каналів та розповсюдження такого пакету без створення телевізійних програм

Цей клас не включає :

 • перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

61.2 Діяльність у сфері бездротового електрозв’язку

61.20 Діяльність у сфері бездротового електрозв’язку

Цей клас включає:

 • експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голос, текстові, звукові або відео з використанням інфраструктури бездротового електрозв’язку
 • експлуатацію, технічне обслуговування пейджингового та стільникового зв’язку, а також інших видів систем бездротового електрозв’язку.

Устаткування, з допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може функціонувати як основі однієї технології, і основі комбінації кількох технологій.

Цей клас також включає:

 • купівлю доступу та пропускної спроможності мережі у власників та операторів мереж, а також надання бездротових телекомунікаційних послуг (крім супутникових) з використанням цих потужностей для бізнесу та населення
 • надання доступу до мережі Інтернет оператором бездротової інфраструктури
 • комплектування пакету каналів та розповсюдження такого пакету без створення телевізійних програм

Цей клас не включає :

 • перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

61.3 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

Цей клас включає:

 • експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голос, текстові, звукові чи відеодані з використанням інфраструктури супутникового електрозв’язку
 • доставку споживачам через супутникові системи прямо додому відео-, аудіо- або текстових програм, придбаних у телеканалів, операторів провідних мереж або радіомереж. Зазвичай одиниці, які класифікують у цьому класі, не виготовляють програми, лише їх поширюють.

Цей клас також включає:

 • надання доступу до мережі Інтернет оператором супутникової інфраструктури
 • комплектування пакету каналів та розповсюдження такого пакету без створення телевізійних програм

Цей клас не включає :

 • перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

61.9 Інша діяльність у сфері електрозв’язку

61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку

Цей клас включає:

 • надання спеціалізованих телекомунікаційних доповнень, таких як супутниковий трекінг (визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія (техніка вимірювання відстані) та експлуатацію радіолокаційних станцій
 • експлуатацію супутникових терміналів, функціонально пов’язаних з однією або більше наземними телекомунікаційними системами та здатними передавати та отримувати дані від супутникових систем
 • надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та інтернет-провайдерами, які не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо
 • надання телефонного зв’язку та доступу до мережі Інтернет у загальнодоступних будівлях
 • надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з’єднань:
  • передачу голосу в реальному часі через інтернет-протокол (VOIP)
 • перепродаж телекомунікаційних послуг (наприклад, купівлю та перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг)

Цей клас не включає :

 • надання доступу до мережі Інтернет операторами телекомунікаційної інфраструктури, див. 61.10, 61.20, 61.30

62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

Цей розділ включає види діяльності з надання експертної оцінки у сфері інформаційних технологій, а саме: розробку, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення, планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології; управління та обслуговування комп’ютерних систем клієнтів та/або оброблення даних та іншу професійну діяльність у сфері інформаційних технологій.

62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність

62.01 Комп’ютерне програмування

Цей клас включає розробку, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

Цей клас включає:

 • розробку структури та контенту та/або розробку системи команд, необхідних для створення та виконання:
  • системного програмного забезпечення (в т.ч. оновленого та актуалізованого)
  • прикладних програм (в т.ч. оновлених та актуалізованих)
  • баз даних
  • веб-сайтів
 • налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних програм, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

Цей клас не включає :

 • видання стандартного програмного забезпечення, див. 58.29
 • переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за власний рахунок, див. 58.29
 • планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, навіть якщо надання програмного забезпечення може бути складовою цього процесу, див. 62.02

62.02 Консультування з питань інформатизації

Цей клас включає планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги також можуть включати навчання користувачів цих систем.

Цей клас не включає :

 • торгівля апаратними засобами та програмним забезпеченням, див. 46.51, 47.41
 • установку мейнфреймів та подібних комп’ютерів, див. 33.20
 • встановлення (налаштування) персональних комп’ютерів, див. 62.09
 • інсталяцію програмного забезпечення, відновлення комп’ютерів після пошкодження, див. 62.09

62.03 Діяльність з управління комп’ютерним обладнанням

Цей клас включає управління та експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів обробки даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем

Цей клас включає іншу діяльність у сфері інформаційних технологій та комп’ютерних систем, а також не класифікованих вище послуг, таких як:

 • відновлення комп’ютерів після пошкодження
 • встановлення (налаштування) персональних комп’ютерів
 • інсталяція програмного забезпечення, яке не пов’язане з торгівлею комп’ютерною технікою

Цей клас не включає :

 • установку мейнфреймів та подібних комп’ютерів, див. 33.20
 • комп’ютерне програмування, див. 62.01
 • консультування у сфері комп’ютерних систем, див. 62.02
 • керування комп’ютерним обладнанням, див. 62.03
 • обробку та розміщення даних, див. 63.11

63 Надання інформаційних послуг

Цей розділ включає діяльність пошукових веб-порталів, обробку даних, розміщення (хостингу), а також надання інших інформаційних послуг.

63.1 Обробка даних, розміщення інформації на веб-сайтах та пов’язана з ними діяльність; веб-портали

Ця група включає діяльність з надання інфраструктури для розміщення (хостингу), обробки даних та пов’язану з цим діяльність, а також надання засобів пошуку та інших порталів в мережі Інтернет.

63.11 Обробка даних, розміщення інформації на веб-сайтах та пов’язана з ними діяльність

Цей клас включає:

 • надання інфраструктури для розміщення (хостингу), обробки даних та пов’язану з цим діяльність
 • надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), таких як:
  • веб-хостинг
  • потокові послуги
  • надання простору для розміщення програмних додатків
 • надання веб-послуг з доставки програмних додатків
 • надання центральних ЕОМ клієнтам
 • обробка даних:
  • повна обробка даних, отриманих від клієнта
  • складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
 • надання послуг із введення даних

Цей клас не включає :

 • діяльність, коли постачальник даних використовує комп’ютер лише як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг)

63.12 Веб-портали

Цей клас включає:

 • управління веб-сайтами, які використовують пошукові механізми для створення та підтримки великих баз даних інтернет-адрес та контенту у зручному для пошуку форматі
 • управління іншими веб-сайтами, які функціонують як портали в Інтернеті, таких як медійні сайти, які періодично відновлюють інформаційний контент

Цей клас не включає :

 • публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. у мережі Інтернет, див. розділ 58
 • мовлення в Інтернеті, див.

63.9 Надання інших інформаційних послуг

Ця група включає діяльність інформаційних агенцій, а також будь-які інші інформаційні служби.

Ця група не включає:

 • діяльність бібліотек та архівів, див. 91.01

63.91 Діяльність інформаційних агенцій

Цей клас включає:

 • діяльність інформаційних агенцій з надання новин, фотографій та сенсаційних матеріалів для засобів масової інформації

Цей клас не включає :

 • діяльність незалежних фоторепортерів, див. 74.20
 • діяльність незалежних журналістів, див. 90.03

63.99 Надання інших інформаційних послуг, що не увійшли до інших групувань

Цей клас включає надання інших інформаційних послуг, що не віднесені до інших групувань:

 • надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп’ютерної технології
 • надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на підставі контракту
 • надання послуг з відбору новин та матеріалів з преси (медійний моніторинг) тощо

Цей клас не включає :

 • діяльність телефонних центрів, див. 82.20.

Корисні статті на цю тему:

 • Детальний довідник КВЕД
 • Структура КВЕД на рівні секцій
 • Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010
 • Область застосування та структура КВЕД

Залишити коментар:

Site Footer