КВЕД: Професійна, наукова та технічна діяльність

69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

Цей розділ включає юридичне представництво та захист інтересів однієї сторони, яка виступає проти іншої сторони у судах та інших судових органах, особами, які є членами колегії адвокатів або діють під їх наглядом: надання консультаційних послуг та представництво у цивільних, кримінальних справах, трудових спорах. Цей розділ також включає складання юридичних документів: свідоцтв про реєстрацію підприємства, статутів та інших документів, пов’язаних із створенням підприємства, реєстрацією патентів та авторських прав; підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо; надання послуг державними та приватними нотаріусами, судовими виконавцями, третейськими суддями, інспекторами та суддями.

Цей розділ також включає послуги з ведення бухгалтерських книг, бухгалтерського обліку та аудиту, складання податкових декларацій.

69.1 Діяльність у сфері права

69.10 Діяльність у сфері права

Цей клас включає:

 • юридичне представництво інтересів однієї сторони, яка виступає проти іншої сторони в судах або інших судових органах як особисто членами колегії адвокатів, так і під їх керівництвом:
  • консультаційні послуги та представництво у цивільних справах
  • консультаційні послуги та представництво у кримінальних справах
  • консультаційні послуги та представництво у трудових спорах
 • загальні консультації та складання юридичних документів:
  • свідоцтв про реєстрацію підприємств, статутів підприємств та інших документів, пов’язаних із створенням підприємств
  • патентів та авторських прав
  • підготовку різних юридичних документів, заповітів, доручень тощо
 • діяльність державних та приватних нотаріусів, судових виконавців, третейських суддів, експертів та арбітрів

Цей клас не включає :

 • судову діяльність, див. 84.23

69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування

Цей клас включає:

 • облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб
 • підготовку або аудит фінансових рахунків
 • перевірку рахунків та підтвердження їх точності
 • складання податкових декларацій для приватних осіб чи підприємств
 • консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах

Цей клас не включає :

 • обробку даних та їх зведення у таблиці, див. 63.11
 • консультування з питань управління щодо бухгалтерських систем та процедур контролю за виконанням кошторису, див. 70.22
 • збір рахунків, див. 82.91

70 Діяльність основних управлінь (хед-офісів); консультування з питань управління

Цей розділ включає консультаційні послуги та допомогу компаніям та іншим організаціям з питань управління, стратегічного та організаційного планування; фінансового планування та планування бюджету; маркетингових цілей та політики; кадрової політики, встановлення порядку та планування; планування виробництва; забезпечення контролю. Цей розділ також включає спостереження та управління різними підрозділами однієї компанії чи підприємства, тобто діяльність головних управлінь (хедофісів).

70.1 Діяльність основних управлінь (хед-офісів)

70.10 Діяльність основних управлінь (хед-офісів)

Цей клас включає спостереження та управління різними підрозділами компанії або підприємства; здійснення стратегічного та організаційного планування та прийняття рішень щодо ролі компанії або підприємства; встановлення оперативного контролю та управління щоденними операціями відповідних підрозділів.

Цей клас включає діяльність:

 • основних управлінь (хед-офісів)
 • централізованих адміністративних офісів
 • корпоративних офісів
 • районних та регіональних офісів
 • допоміжних офісів з управління

Цей клас не включає :

 • діяльність холдингових компаній, які не беруть участь в управлінні, див. 64.20

70.2 Консультування з питань управління

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю

Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінську та оперативну підтримку, що включає діяльність з лобіювання для підтримки компаній та інших організацій взаємодії та зв’язків з громадськістю.

Цей клас не включає :

 • послуги рекламних агентств та представництво у засобах масової інформації, див. 73.1
 • маркетингові дослідження та опитування громадської думки, див. 73.20

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Цей клас включає надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань управління, корпоративного стратегічного та оперативного планування, визначення напрямків розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей та політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій та пенсій, планування виробництва та контролю.

Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську та організаційну підтримку компаній та громадських організацій щодо:

 • проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису
 • консультування та підтримки компаній та громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також:

 • діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає :

 • розробку програмних доповнень та програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01
 • юридичні послуги та представництво, див. 69.10
 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій та аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20
 • консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12
 • консультування з питань довкілля, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90
 • консультування щодо заповнення вакансій та пошуку персоналу, див. 78.10
 • консультування у сфері освіти, див. 85.60

71 Діяльність у сферах інжинірингу та архітектури; технічні випробування та дослідження

Цей розділ включає надання архітектурних, інженерних послуг, послуг з розробки креслень, послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії тощо. Цей розділ також включає проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, що підлягають аналізу та продуктів.

71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування

Ця група включає надання архітектурних, інженерних послуг, послуг з розробки креслень, послуг з нагляду за будівництвом, геодезії, картографії тощо.

71.11 Діяльність у сфері інжинірингу

Цей клас включає:

 • консультування у сфері архітектури з питань:
  • проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень
  • планування міст, зокрема. ландшафтної архітектури

Цей клас не включає :

 • консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
 • оформлення інтер’єрів, див. 74.10

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах

Цей клас включає:

 • інженерний дизайн (тобто застосування законів та принципів інженерії у конструюванні машин, відборі матеріалів, інструментів, структур, процесів та систем) та консультування у сферах:
  • проектування машинобудування, промислового будівництва
  • проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд та транспортного будівництва
  • проектів управління водними ресурсами
  • проектів у сфері електроніки та електротехніки, видобувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки
 • розробка проектів систем кондиціювання, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби з шумом тощо
 • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження
 • діяльність у сфері геодезії:
  • вимір земельних ділянок та їх меж
  • гідрологічні розвідувальні роботи
  • роботи з вивчення підземних шарів
  • картографічна діяльність та діяльність з надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає :

 • пробне буріння у зв’язку з подальшим видобуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90
 • розробку стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01
 • консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09
 • технічні випробування, див. 71.20
 • інженерні дослідження та розробки, див. 72.19
 • промисловий дизайн, див. 74.10
 • аерофотозйомку, див. 74.20

71.2 Технічні випробування та дослідження

71.20 Технічні випробування та дослідження

Цей клас включає:

 • проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, що підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.:
  • акустичні та вібраційні випробування
  • дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо
  • дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль та контроль за виробництвом харчових продуктів
  • дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо
  • випробування властивостей та надійності матеріалів
  • випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів, автомобілів, електронного обладнання тощо
  • радіографічне тестування зварених швів та стиків
  • аналіз руйнувань
  • дослідження та вимірювання параметрів навколишнього середовища: забруднення повітря та водних ресурсів тощо
 • сертифікацію продуктів, зокрема. товарів народного споживання, двигунів, повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних електростанцій тощо
 • періодичні випробування автотранспортних засобів щодо дорожньої безпеки
 • випробування із застосуванням моделей та макетів (наприклад, повітряних транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо)
 • діяльність міліцейських лабораторій

Цей клас не включає :

 • тестування матеріалів, взятих у тварин, див. 75.00
 • зорову діагностику, дослідження та аналіз медичних та стоматологічних матеріалів, див.

72 Наукові дослідження та розробки

Цей розділ включає три види діяльності щодо наукових досліджень та розробок:

 • фундаментальні дослідження: наукова теоретична та (або) експериментальна діяльність, спрямована на отримання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язок, без будь-якої конкретної мети, пов’язаної з використанням цих знань;
 • прикладні дослідження: роботи, створені задля отримання нових знань з метою практичного їх використання, і навіть розробки технічних нововведень;
 • експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, набуті в результаті досліджень та/або практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів або пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг або значне удосконалення тих, що вже випускалися чи були запроваджені у дію.

Дослідження та розробки поділяються на дві категорії: природничі та технічні науки; суспільні та гуманітарні науки.

Цей розділ не включає:

 • дослідження ринку, див. 73.20

72.1 Дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих та технічних наук

Ця група включає фундаментальні дослідження, прикладні дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих та технічних наук.

72.11 Дослідження та експериментальні розробки у сфері біотехнологій

Цей клас включає дослідження та експериментальні розробки у сфері біотехнологій:

 • ДНК/РНК: гени, медична генна інженерія, проби генів, генна інженерія, програмування, синтез, гіперболізація ДНК та РНК, складання профілю виявлення генів, використання технології противідчуття
 • білки та інші молекули: програмування, синтез, інженерія протеїнів та пептидів (в т.ч. гормони великих молекул); удосконалені методи харчування для великих молекулярних медикаментів; протеоміка, ізоляція та очищення протеїнів, передача сигналів, ідентифікація клітинних органів чуття
 • вирощування та інженерія клітин та тканин: вирощування клітин та тканин, інженерія тканин (в т.ч. допоміжні засоби для вирощування та обробки тканин та біомедичну інженерію), клітинні зрощення, вакцинні та імунні стимулятори, маніпуляції з ембріоном
 • техніка процесної біотехнології: використання біореакторів у процесі бродіння;
 • управління генами та РНК: генна терапія, управління вірусами
 • біоінформатика: створення баз даних про гени, послідовності протеїнів, що моделюють комплекси біологічних процесів, у т.ч. системну біологію
 • нанобіотехнологія: застосовує інструменти та процеси нано- та мікрофабрикації для створення пристосувань з вивчення біосистем та додатків у застосуванні медичних препаратів, діагностиці тощо

72.19 Дослідження та експериментальні розробки у сфері інших природничих та технічних наук

Цей клас включає:

 • дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих та технічних наук, крім біотехнологій:
  • у сфері природничих наук
  • у сфері інженерії та технологій
  • у сфері медичних наук
  • у сфері сільського господарства
  • багатогалузеві дослідження та розробки переважно у сфері прикладних технічних наук

72.2 Дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук

72.20 Дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук

Цей клас включає:

 • дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних наук
 • дослідження та експериментальні розробки у сфері гуманітарних наук
 • багатогалузеві дослідження та розробки переважно у сфері суспільних та гуманітарних наук

Цей клас не включає :

 • дослідження ринку, див. 73.20

73 Рекламна діяльність та дослідження кон’юнктури ринку

Цей розділ включає проведення рекламних компаній та розміщення реклами у періодичних виданнях, газетах, на радіо та телебаченні або в інших засобах масової інформації, а також розробку демонстраційних поверхонь та сайтів.

73.1 Рекламна діяльність

73.11 Рекламні агенції

Цей клас включає забезпечення повного набору рекламних послуг (за допомогою власних можливостей чи договірній основі), зокрема. консультування, послуги з художнього оформлення реклами, виготовлення рекламних матеріалів, їхню покупку.

Цей клас включає:

 • створення та проведення рекламних кампаній:
  • створення та розміщення реклами в газетах, у періодичних виданнях, на радіо та телебаченні, у мережі Інтернет та інших засобах масової інформації
  • створення та розміщення засобів реклами на відкритому повітрі, наприклад, білбордів, панелей, рекламних рамок, віконного оформлення, виставкових залів, розміщення реклами на транспортних засобах тощо
  • повітряна реклама
  • розповсюдження або доставку рекламних матеріалів чи зразків
  • створення стендів та інших демонстраційних поверхонь та сайтів
 • проведення маркетингових кампаній та інших рекламних послуг задля залучення та утримання клієнтів:
  • просування товарів
  • реклама у місці продажу
  • реклама товарів шляхом розсилки поштою рекламних матеріалів за адресами потенційних покупців, визначених на основі списків, складених чи придбаних рекламодавцем
  • маркетингові консультації

Цей клас не включає :

 • публікацію рекламної продукції, див. 58.19
 • виробництво реклами для радіо, телебачення та кіно, див. 59.11
 • виробництво рекламних повідомлень для радіо, див. 59.20
 • дослідження ринку, див. 73.20
 • рекламну фотозйомку, див. 74.20
 • організацію зустрічей та показів, див. 82.30
 • поштову діяльність, див. 82.19

73.12 Посередництво у розміщенні реклами у засобах масової інформації

Цей клас включає:

 • розміщення реклами у засобах масової інформації, тобто продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами у засобах масової інформації

Цей клас не включає :

 • продаж рекламного часу або місця безпосередньо власниками часу або місця (наприклад, видавцями), див.
 • діяльність у сфері зв’язків із громадськістю, див. 70.21

73.2 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки

73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки

Цей клас включає:

 • вивчення потенціалу ринку, поінформованості, прийнятності продуктів, популярності певного товару та послуг, а також купівельних звичок споживачів задля сприяння збуту та розробки нових видів товарів та послуг, у т.ч. статистичний аналіз результатів
 • вивчення суспільної думки щодо політичних, економічних та соціальних подій, статистичний аналіз результатів

74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність

Цей розділ включає надання професійних наукових та технічних послуг (крім юридичної та банківської діяльності, діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, технічних випробувань та досліджень, управління та консультування з питань управління, наукових досліджень та розробок, реклами).

74.1 Спеціалізована діяльність з дизайну

74.10 Спеціалізована діяльність з дизайну

Цей клас включає:

 • моделювання текстильних виробів, одягу, взуття, ювелірних виробів, меблів та іншого оздоблення для інтер’єрів, моделювання інших модних товарів, а також інших предметів особистого користування та побутових товарів
 • промисловий дизайн – створення та розробка дизайну та технічних характеристик, які оптимізують використання, вартість та зовнішній вигляд продуктів, у т.ч. визначення матеріалів, механізмів, форми, кольору та поверхні, властивих продукту, з урахуванням людських характеристик та потреб, безпеки, ринкового обігу в процесі розподілу, використання та обслуговування
 • діяльність графічних дизайнерів
 • діяльність дизайнерів інтер’єру

Цей клас не включає :

 • проектування та програмування інтернет-сторінок, див. 62.01
 • архітектурний дизайн, див. 71.11
 • інженерний дизайн (тобто застосування законів та принципів інженерії у конструюванні машин, матеріалів, інструментів, структур, процесів та систем), див. 71.12

74.2 Діяльність у сфері фотографії

74.20 Діяльність у сфері фотографії

Цей клас включає:

 • виробництво рекламних та споживчих фоторобіт:
  • портретну фотографію для паспортів, шкіл, весіль тощо
  • виготовлення фотографій для реклами, видавничої продукції, журналів мод, агентств нерухомості, туризму
  • аерофотозйомку
  • відеозйомку подій: весіль, зустрічей тощо
 • обробку плівки:
  • проявлення, друк та збільшення з негативів замовника
  • лабораторії з проявлення фотоплівки та друку фотографій
  • моментальні фотомагазини (не є частиною магазинів з продажу фототехніки)
  • виготовлення слайдів
  • копіювання та відновлення або ретушування фотографій
 • роботу фотожурналістів

Цей клас також включає:

 • мікрозйомку документів

Цей клас не включає :

 • обробку кіноплівки для кіно- або телеіндустрії, див. 59.12
 • картографічну діяльність та діяльність з надання даних щодо просторових параметрів, див. 71.12
 • експлуатацію фотоавтоматів самообслуговування та фотомашин, див. 96.09

74.3 Надання послуг перекладу

74.30 Надання послуг перекладу

74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, що не увійшла до інших групувань

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, що не увійшла до інших групувань

Цей клас включає діяльність з надання широкого переліку послуг, який надають комерційним клієнтам. До них відносять ті види діяльності, які вимагають високого професійного, наукового та технічного рівня, але не включають поточні, рутинні функції, які зазвичай не вимагають багато часу.

Цей клас включає:

 • діяльність брокерів (посередників) з організації купівлі та продажу для підприємств малого та середнього бізнесу, з урахуванням професійно прийнятої практики, але крім діяльності брокерів у сфері операцій з нерухомим майном
 • діяльність патентних брокерів щодо організації угод щодо купівлі та продажу патентів
 • діяльність з оцінки, крім оцінки нерухомого майна та об’єктів страхування (антикваріат, коштовності тощо)
 • інформування щодо аудіювання векселів та вантажних тарифів
 • прогнозування погоди
 • консультування з питань безпеки
 • консультування з питань агрономії, консультаційна діяльність фахівців з економіки сільського господарства
 • консультування у сфері навколишнього середовища
 • консультування з інших технічних питань
 • діяльність консультантів, крім діяльності консультантів у сферах архітектури, інжинірингу та управління
 • діяльність інженерів-кошторисників

Цей клас також включає:

 • діяльність агентів та агентств від імені фізичних осіб, які зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту кіноіндустрії, театральних постановках або в іншому розважальному бізнесі та спортивних заходах чи виданні книг, ігор, творів мистецтва та фотографії разом із видавцями, продюсерами тощо
 • діяльність технологічних брокерів з надання посередницьких послуг у сфері трансферу технологій

Цей клас не включає :

 • оптову торгівлю вживаними автомобілями на аукціонах, див. 45.1
 • діяльність роздрібних онлайн-аукціонів, див. 47.91
 • діяльність роздрібних аукціонних будинків, див. 47.79
 • діяльність агентів з торгівлі нерухомістю, див. 68.31
 • надання бухгалтерських послуг, див. 69.20
 • діяльність консультантів у сфері управління, див. 70.22
 • діяльність консультантів у сферах архітектури та інжинірингу, див. 71.1
 • промисловий дизайн та проектування, див. 74.10
 • ветеринарний контроль та контроль за виробництвом продуктів харчування, див. 71.20
 • показ реклами та інших видів рекламної продукції, див. 73.11
 • створення стендів та інших виставкових засобів, див. 73.11
 • організацію конгресів та торгових ярмарків, див. 82.30
 • діяльність незалежних аукціоністів, див. 82.99
 • управління програмами лояльності, див. 82.99
 • консультування з питань споживчих кредитів та боргів, див. 88.99

75 Ветеринарна діяльність

Цей розділ включає діяльність з лікування тварин та контролю за станом сільськогосподарських тварин та тварин – домашніх улюбленців. Цю діяльність здійснюють кваліфіковані ветеринари у ветеринарних лікарнях, на фермах, псарнях або розплідниках, у власних консультаційних приміщеннях, в операційних або інших місцях. Цей розділ також містить амбулаторне лікування тварин.

75.0 Ветеринарна діяльність

75.00 Ветеринарна діяльність

Цей клас включає:

 • турботу про здоров’я тварин та контрольні заходи щодо тварин, які утримуються на фермах
 • турботу про здоров’я тварин та контрольні заходи щодо тварин – домашніх улюбленців.

Цю діяльність здійснюють кваліфіковані ветеринари у ветеринарних лікарнях, на фермах, псарнях або розплідниках, у власних консультаційних приміщеннях, в операційних або інших місцях.

Цей клас також включає:

 • роботу асистентів ветеринара чи іншого допоміжного ветеринарного персоналу
 • клініко-патологічні та інші діагностичні заходи щодо тварин
 • амбулаторне лікування тварин
 • вакцинацію тварин

Цей клас не включає :

 • утримання тварин на фермах без лікування, див. 01.62
 • стрижку овець, див. 01.62
 • обстеження поголів’я стада, групування тварин, випасання худоби, вихолощування птиці, див. 01.62
 • штучне запліднення, див. 01.62
 • вміст тварин – домашніх улюбленців без лікування, див. 96.09.

Корисні статті на цю тему:

 • Детальний довідник КВЕД
 • Структура КВЕД на рівні секцій
 • Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010
 • Область застосування та структура КВЕД

Залишити коментар:

Site Footer