Квазігроші

Квазігроші (Quasi Money) – за методологією МВФ до «квазігрошей» відносять кошти в безготівковій формі, що знаходяться на термінових депозитах та ощадних банківських рахунках, а також високоліквідні фінансові інструменти, що звертаються на ринку. По суті це депозити банківської системи та інші ліквідні фінансові активи, які офіційно не є законними засобами платежу, але можуть бути використані для погашення зобов’язань, а в окремих випадках — і для здійснення платежів. Тому головним критерієм включення певних видів фінансових інструментів до складу грошової маси є їхня ліквідність.

У сучасних умовах “квазігроші” – головний компонент грошової маси. У багатьох економічно розвинених країнах на них припадає від половини до двох третин «широких» грошей. Найбільша питома вага у структурі грошової маси належить агрегату М2, який формується за рахунок «квазігрошей». Математично суму «квазігрошей» визначають як різницю між грошовими агрегатами М2 та М1 або М2 та М0.

Існують ширші визначення «квазігрошей». Наприклад, їх визначають як субститут грошей, кошти, які виконують основні функції грошей і легко можуть бути конвертовані у готівку. До них відносять грошові чеки, короткострокові ощадні та строкові вклади, державні цінні папери, ощадні облігації. При цьому кількісно «квазігроші» визначають як різницю між агрегатами М3 та М2 плюс облігації, державні позики, казначейські зобов’язання та інші цінних паперів.

Квазігроші (від лат. quasi – начебто; англ. quasi-money) –

  1. регіональні гроші; гроші внутрішнього користування, які іноді випускаються окремими районами (регіонами) або організаціями;
  2. грошові кошти у безготівковій формі, що перебувають на термінових вкладах у комерційних банках та приносять відсотки, але не дають права на розпорядження ними до закінчення терміну договору банківського вкладу.

Квазігроші — високоліквідний актив, що вільно звертається, який може бути використаний для виплати певних, але не всіх боргів, хоча він і не настільки ліквідний, як банкноти та монети. Прикладом квазіденег можуть бути переказні векселі/тратти.

(Див. Грошові агрегати, Грошово-кредитна політика, Депозитні гроші).

Залишити коментар:

Site Footer