Кваліфікована більшість

Кваліфікована більшість (special majority) – більшість три чверті голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, що у загальних зборах акціонерів. Законодавством передбачено, що кваліфікована більшість приймає рішення з таких питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів:

  • внесення змін та доповнень до статуту товариства або його затвердження у новій редакції;
  • визначення кількості, номінальної вартості, типу оголошених акцій та прав, що ними надаються;
  • реорганізація суспільства;
  • ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;
  • схвалення великих угод, предметом яких є майно вартістю понад 50% балансової вартості активів товариства;
  • придбання суспільством розміщених акцій.

Статут акціонерного товариства може передбачати, що кваліфікована більшість приймає рішення та з інших питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

Кваліфікована більшість (qualified majority) — при голосуванні офіційно встановлена ​​більшість голосів, необхідне прийняття рішення з питання, поставленого голосування, перевищує проста більшість. Зазвичай передбачається кваліфікована більшість у 2/3, 3/4, 3/5 голосів від загальної кількості голосів членів відповідного органу чи учасників голосування. Кваліфікована більшість зазвичай передбачається законодавством чи внутрішніми документами організацій прийняття рішень з найважливіших питань.

Залишити коментар:

Site Footer