Якість продукції

Якість продукції – Сукупність властивостей, що характеризують здатність продукції задовольняти певні потреби покупця. Розрізняють виробничі та споживчі властивості продукції. Виробничі властивості продукції формуються у процесі її розробки та досягаються на стадії виготовлення. Споживчі властивості продукції орієнтовані задоволення конкретних запитів споживачів.

Придатною для споживання вважається продукція, яка відповідає вимогам стандартів, що діють. Продукція, яка відповідає цим вимогам, вважається неякісною. Продукція високої якості повинна мати покращені або принципово нові споживчі властивості і мати суттєві якісні та кількісні зміни показників продуктивності, надійності, довговічності, матеріаломісткості, енергоємності, витрати сировини щодо середніх показників.

Якість продукції – Сукупність властивостей продукції, що зумовлюють її здатність задовольняти певні потреби протягом терміну служби у сфері споживання. Для оцінки якості продукції та ступеня її придатності використовують встановлені показники якості, наведені у нормативних документах.

Основні фактори, що впливають на якість продукції

Чинники зовнішнього середовища:

 • рівень вимог до якості (споживачі, прогрес, конкуренти);
 • наявність постачальників капіталу, трудових ресурсів, матеріалів, енергії, послуг;
 • чинне законодавство у сфері якості та робота державних органів.

Внутрішні фактори підприємства:

 • матеріальна база підприємства (фінанси, обладнання, інфраструктура);
 • персонал (кваліфікація та мотивація);
 • якість проекту (досконалість конструкції);
 • якість виконання (застосування передових технологій);
 • менеджмент (організація та управління роботою підприємства), у тому числі – система управління якістю, що передбачає:
  • маркетинг;
  • взаємовідносини із замовниками (контракти, сервіс);
  • контроль якості на всіх етапах виробництва;
  • оперативне реагування на проблеми з якістю

Щоб керувати якістю продукції, потрібно вміти його оцінювати. Загальні критерії оцінки якості містяться у стандартах. Стандарт встановлює та регламентує найпрогресивніші показники якості будь-якого виду продукції. Серед них – технічні (потужність, продуктивність, безвідмовність, довговічність тощо) та економічні, що відображають матеріальні, трудові чи грошові витрати. Якість виробу формується на всіх етапах його створення: воно закладається в ході наукових досліджень, під час проектування та конструювання, забезпечується під час безпосереднього виробництва, залежить від якості вихідної сировини та матеріалів, від технологічного процесу, від засобів та методів контролю та випробувань, транспортування, зберігання, експлуатації та ремонту.

Для управління якістю продукції та її підвищенням необхідно оцінити рівень якості. При визначенні доцільності підвищення якості продукції важливе значення має урахування показників якості. Від підвищення якості за окремими показниками залежить обсяг витрат підприємства, тому необхідно враховувати фінансові та виробничі можливості підприємства при плануванні підвищення якості.

Одні й самі показники можуть мати різну ступінь значущості підприємствам залежно від своєї продукції. Показник якості продукції чисельно характеризує ступінь прояви певної якості, що входить до складу якості. Якість продукції – сукупність властивостей, які кількісно виражаються у показниках якості. Загальновизнаною є класифікація на десять показників:

 1. Показники призначення – характеризують корисний ефект від використання продукції за призначенням та зумовлюють сферу застосування готової продукції.
 2. Показники надійності – безвідмовність, збереженість, ремонтопридатність та довговічність виробу. Залежно від особливостей оцінюваної продукції характеристики надійності можуть використовуватися як всі 4, і частина з названих показників.
 3. Показники технологічності характеризують ефективність конструкторсько-технологічних рішень для забезпечення високої продуктивності праці при виготовленні та ремонті продукції. Саме за допомогою технологічності досягаються масовість випуску продукції, раціональний розподіл витрат матеріалів, засобів, трудових ресурсів та часу за технологічної підготовки виробництва, виготовлення та експлуатації продукції.
 4. Показники стандартизації та уніфікації – це насиченість продукції стандартними, уніфікованими та оригінальними складовими частинами. Чим менше оригінальних виробів, тим краще як для виробника, так і для споживача.
 5. Ергономічні показники – Відображають взаємодію людини з виробом і комплексом гігієнічних, антропометричних, фізіологічних властивостей людини, що виявляються при користуванні виробом.
 6. Естетичні показники – характеризують інформаційну виразність, раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виконання та стабільність товарного вигляду виробу.
 7. Показники транспортабельності – Виражають пристосованість продукції до транспортування.
 8. Патентно-правові показники – характеризують патентну чистоту продукції та є істотним чинником щодо конкурентоспроможності.
 9. Екологічні показники можуть взагалі бути відсутніми у продукції, коли виробництво даної продукції не може бути екологічно небезпечним — у принципі, наприклад, при телевізорах, компакт-дисках. Це рівень шкідливих впливів на навколишнє середовище, що виникають під час експлуатації чи споживання продукції.
 10. Показники безпеки – характеризують особливості для безпеки покупця та обслуговуючого персоналу, тобто забезпечують безпеку при монтажі, обслуговуванні, ремонті, зберіганні, транспортуванні, споживанні продукції.

Залишити коментар:

Site Footer