Кваліфікований інвестор

Кваліфікований інвестор (Qualified Investor) –

  1. професійні учасники фондового ринку та інші фінансові установи;
  2. міжнародні фінансові організації, створені декількома державними організаціями, що надають фінансові ресурси державам-членам міжнародної фінансової організації на умовах, визначених їхніми установчими документами;
  3. уряди та центральні банки іноземних держав;
  4. уряд України та Національний банк України;
  5. інші юридичні особи, включені до Реєстру кваліфікованих інвесторів, який веде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

У США використовується термін «кваліфікований інституційний інвестор» (Qualified Institutional Investor) — інвестор, який має право відповідно до класифікації Комісії з цінних паперів та бірж брати участь у торгових операціях з цінними паперами поряд з іншими кваліфікованими інституційними інвесторами без реєстрації цих цінних паперів у Комісії з цінних паперів та бірж. Кваліфікований інституційний інвестор повинен мати у своєму управлінні активи на суму щонайменше 100 млн. дол. США.

У європейському законодавстві виділяють два сегменти діяльності кваліфікованих інвесторів — випуск емісійних цінних паперів та обіг фінансових інструментів. Головною відмінністю європейського підходу від американського є розподіл усіх кваліфікованих інвесторів на 2 групи:

  1. за фактом (Dejure);
  2. за визнанням (ad hoc).

Для визнання інвестора кваліфікованим інвестором Директива 2003/71/ЄС від 04.11.2003 р. вимагає відповідності хоча б двом із трьох наступних критеріїв:

  1. інвестор (клієнт) проводив великі за обсягом угоди на ринку цінних паперів або відповідних фінансових інструментів із середньою частотою принаймні 10 угод на квартал протягом останніх 4 кварталів;
  2. портфель цінних паперів (фінансових інструментів) інвестора перевищує 500 тис. євро;
  3. інвестор працює (працював) не менше 1 року у фінансовому секторі на посади, що потребує досвіду інвестування у цінні папери або операцій із відповідними фінансовими інструментами.

Концептуально статус кваліфікованого інвестора передбачає розширення інвестиційних прав відповідних осіб на фінансових ринках, а саме права вкладення вільних коштів у інструменти, недоступні непрофесійним інвесторам.

(Див. Інвестиційна діяльність).

Залишити коментар:

Site Footer