Кредитний спред

Кредитний спред (credit spread) – різниця в ціні двох опціонів у тому випадку, якщо ціна проданого опціону вища за ціну купленого. Протилежне поняття – дебетовий спред.

Кредитний спред – розрив у цінах або доходності фінансових інструментів, пов’язаних з різним кредитним ризиком.

Насправді найчастіше під кредитним спредом розуміється різниця між ціною/ прибутковістю досліджуваного фінансового інструменту і ціною/прибутковістю безризикового активу, тобто. деяка оцінка ризику інструмента. Наприклад, коли говорять про спред вітчизняних валютних боргових паперів, йдеться про різницю між прибутковістю даних паперів і поточною прибутковістю LIBOR або казначейських облігацій США.

Фактично кредитний спред — це компенсація за прийняття кредитного ризику.

Кредитний спред

Малюнок показує різницю доходності. Видно, що кредитний спред – це різниця між прибутковістю корпоративних та державних облігацій. Він і відображає ту саму компенсацію для інвестора у вигляді більшої процентної ставки.

Кредитний спред досить складно спрогнозувати, т.к. все залежить від корпоративного емітента та умов для облігацій на ринку в цілому. У разі покращення рейтингу корпоративної облігації кредитний спред зменшиться, оскільки знизиться ризик настання дефолту. Коли відсоткові ставки стоять і не змінюються, то прибуток за такою облігацією впаде на стільки, на скільки звузиться кредитний спред.

Утримувач кредитного спреду має повне право на купівлю або продаж активів, але не зобов’язаний робити це. У такому разі кредитний спред відбиває розмір премії за ризик самого інвестора за його базовими активами.

Залишити коментар:

Site Footer