Котирування валют

Котирування валют (від фр. coter – мітити, нумерувати; англ. quotation currency) – визначення курсу валют. Історично склалися два методи котирування валют: прямапри якій курс одиниці іноземної валюти виражається у певній сумі національної валюти (напр., 1 дол. США = 0,9142 євро); непрямапри якій за одиницю прийнято національну валюту, що прирівнюється до певної суми валюти (наприклад, 1 ф.ст. = 1,55 дол. США).

Найбільш поширене пряме котирування валют. Непряме котирування валют застосовується у Великій Британії, з вересня 1978 р. – частково запроваджено США. Поєднання цих двох методів полегшує роботу валютних дилерів (див. Дилер валютний), крім необхідності додаткових обчислень.

Офіційно котирування валют провадиться центральним банком, неофіційно – банками. У країнах, де збереглися валютні біржі, фіксується котирування валют на певний час. Проте біржова котирування валют має переважно довідковий характер.

На більшості валютних ринків при котируванні застосовується процедура фіксингу: визначення та реєстрація міжбанківського курсу валют шляхом послідовного зіставлення попиту та пропозиції щодо кожної валюти. Потім встановлюються курси продавця (вищий) та покупця (нижчий). Банки котирують іноземну валюту, що продається дорожче (курс продажу), ніж купується (курс покупки).

У світовій практиці котирування банку означає його готовність укласти угоду на певну суму (еквівалентну 3–5 млн. дол.) за наявності вільного ліміту валютних операцій із банком, який звернувся до нього з проханням повідомити курс певної валюти.

Котирування валют диференціюється залежно від виду платіжних коштів у іноземній валюті, від терміну реального платежу проти датою продажу клієнту чека, переказного векселі (тратти), банківського переказу, оскільки клієнт у разі авансує банку еквівалент продаваної валюти.

Котирування за терміновими угодами (див. Валютні операції) відрізняється від котирування за готівковими угодами. Різниця між ними визначається знижкою (позначаються: дисконт – dis або депорт – D) з курсу спот, коли курс форвард нижчий, або премією (позначається: pm чи репорт – R), якщо він вище. Премія означає, що валюта котирується дорожче за угодою терміном, ніж з готівковій угоді. Дисконт вказує, що курс форвардної операції нижче, ніж готівкою. Курси валют за терміновими угодами, котируються у цифровому вираженні (не методом премії та дисконту), називаються курсами аутрайт (англ. out-right).

Залишити коментар:

Site Footer