Котирування

Котирування (quotation) – поточна ціна пропозиції активу купівлю чи продаж над ринком.

Котирування

  1. визначення курсів іноземних валют, цінних паперів (акцій та облігації) чи цін товарів на біржі. Вказівку ціни, за якою продавець хотів би реалізувати товар. Слід враховувати, що ціна котирування ще означає твердого пропозиції;
  2. обіг цінних паперів або товарів на біржі; допуск цінного паперу до офіційної торгівлі на визнаній фондовій біржі;
  3. офіційна публікація про біржові курси цінних паперів, іноземної валюти, товарів. Котирування дає можливість компанії торгувати на біржі цінними паперами і дозволяє здійснювати нові позики.

Котирування проводиться зазвичай спеціальним органом товарної, фондової чи валютної біржі (котирувальною комісією) і публікується у біржових бюлетенях оптових цін товарів, курсів цінних паперів (акцій та облігацій) та курсів іноземних валют.

До котирування на біржах допускаються цінні папери обмеженої кількості акціонерних товариств, економічно найпотужніших. Курси іноземних валют установлюються державними органами.

Котирування – публічна пропозиція встановлення курсу цінних паперів, іноземних валют і цін товарів на біржах відповідно до чинних законодавчих норм, правил і практики, що склалася. Котирування проводиться зазвичай котирувальним комітетом (комісією) товарної, фондової чи валютної біржі та публікується у біржових бюлетенях оптових цін товарів, курсів цінних паперів та курсів валют. Котирування можуть проводити великі компанії та банки. Повне котирування включає встановлення цін, запропонованих як продавцями, і покупцями.

Виділяють такі види котирувань:

  • котирування акцій – Встановлення ринкової ціни акцій на фондовій біржі;
  • котирування валюти – Встановлення ринкового валютного курсу або курсу, що визначається центральним банком та нормативно-правовими актами уряду країни;
  • котирування курсів – Офіційна реєстрація на певний період курсу іноземної валюти або цінних паперів на основі ринкових курсів;
  • котирування облігацій – встановлення курсової ціни облігацій, що продаються та купуються на фондовій біржі;
  • котирування офіційне — єдиний курс (ціна) валюти та цінних паперів на певний день, що повідомляється засобами інформації поза біржею та використовується для позабіржових розрахунків;
  • котирування тверде – Котирування окремих видів цінних паперів, що здійснюється поза біржею найважливішими учасниками біржового ринку, використовувана ними для укладання негайних угод;
  • котирування товарне — ціни біржових товарів, що реєструються та публікуються котирувальною комісією біржі.

Залишити коментар:

Site Footer