Котирувальний комітет

Котирувальний комітет (котирувальна комісія) — орган, створюваний організатором торгівлі цінними паперами (фондова біржа, організатор позабіржової торгівлі) щодо експертизи документів, представлених емітентом проходження процедури лістинга.

За вітчизняним законодавством котирувальний комітет має включати представників фондової біржі, учасників торгівлі та незалежних експертів. Відповідно до правил лістингу фондової біржі емітент або його довірена особа — учасник торгівлі подає заяву на проходження процедури лістингу та подає необхідні документи, що свідчать про фінансово-економічне становище та перспективи функціонування. Котирувальний комітет у встановлені біржею терміни вивчає подані документи та готує експертний висновок. Остаточне рішення про прийняття цінного паперу до котирувального листа виносить вищий орган біржі – Біржова рада.

За цінними паперами, включеними в котирувальний лист, емітент цінних паперів або його довірена особа беруть на себе зобов’язання щодо: розкриття інформації, регулярного подання інформації, надання інформації на запит біржі та своєчасного інформування про корпоративні події – факти своєї діяльності, які можуть істотно вплинути на функціонування ринку цінних паперів (виплата дивідендів, дроблення та консолідація акцій, нові емісії та інше).

Залишити коментар:

Site Footer