Комерційний ризик

Комерційні ризики означають можливість втрат у процесі фінансово-господарську діяльність, невизначеність результатів конкретного комерційного проекту чи реалізації маркетингової стратегії підприємства у целом.

Комерційний ризик — це ризик, що у процесі реалізації товарів та послуг, вироблених чи куплених компанією.

Основними причинами комерційних ризиків є:

 • зниження обсягів реалізації продукції результаті падіння попиту чи потреби на реалізований товар, витіснення його товарами-конкурентами чи товарами-заменителями, запровадження обмежень продаж (квоти, заборона реалізацію);
 • підвищення закупівельної ціни товару у процесі здійснення підприємницького проекту;
 • непередбачене зниження обсягів закупівель у порівнянні із запланованим, що зменшує масштаб усієї операції та збільшує витрати на одиницю реалізованого товару (за рахунок умовно-постійних витрат);
 • втрата товару;
 • втрата якості товару у процесі обігу (транспортування, зберігання), що призводить до зниження його ціни;
 • підвищення витрат звернення проти наміченими внаслідок виплати штрафів, непередбачених мит і відрахувань, що зумовлює зниження прибутку підприємницької фірми.

Комерційний ризик включає ряд ризиків.

Майновий ризик – ймовірність втрати майна внаслідок крадіжки, диверсії, недбалості, перевантажень технічних та технологічних систем.

Фінансовий ризик – Ризик, що виникає при здійсненні фінансових угод, виходячи з того, що в ролі товару виступає валюта, цінні папери або кошти.

Виробничий ризик пов’язаний зі збитками в результаті зупинки виробництва через різні фактори, а також ризик, пов’язаний з впровадженням у виробництво нової техніки та технологій.

Торговий ризик пов’язаний зі збитками внаслідок затримки платежів, відмови від платежу в період транспортування товару, відмова у постачанні товару тощо.

Також до комерційного ризику можна віднести ризик маркетингової стратегії, ризик конкурентної боротьби та інформаційний ризик.

Інформаційний ризик – можливість відхилення у діяльності підприємства рахунок різного ступеня повноти і доступності використовуваної информации.

Ризик конкурентної боротьби – ймовірність збитків чи зниження прибутку внаслідок дій конкурентів.

Комерційний ризик можна також класифікувати як:

 • ризик, що з реалізацією товару (послуг) над ринком;
 • ризик, пов’язаний із транспортуванням товару (транспортний);
 • ризик, пов’язаний із прийманням товару (послуг) покупцем;
 • ризик, пов’язаний із платоспроможністю покупця;
 • ризик форс-мажорних обставин.

Залишити коментар:

Site Footer