Кліринг

Кліринг (Clearing) – система безготівкових розрахунків між країнами, підприємствами, банками за товари, послуги, цінні папери, валютні цінності, заснована на прийманні взаємних вимог та зобов’язань. Розрізняють міжбанківський кліринг і міжнародний кліринг. Кліринг може бути двостороннім і багатостороннім. Кліринг найбільш поширений у біржовій торгівлі товарами, цінними паперами, валютою, деривативами. І тут всі платіжні вимоги передаються в клірингову (розрахункову) палату біржі, що є третьою стороною в біржових угодах, у результаті всі учасники торгів приймають він розрахункові зобов’язання не друг перед одним, а перед розрахунковою палатою біржі.

Система клірингу дозволяє розраховувати нетто-позицію щодо укладених угод. Припустимо, брокер купив п’ять акцій у першій половині дня, потім одразу продав дві. У другій половині дня ще придбав п’ять і продав три. На кінець торгової сесії його сумарна позиція дорівнює п’яти акціям. Через війну клірингу частина угод виявляється закритою, і підсумкова позиція брокера – купівля п’яти акцій. Їх і має сплатити своєму контрагенту, яким стає розрахункова палата.

При цьому для того, щоби хтось купив п’ять акцій, необхідно, щоб ці цінні папери йому хтось продав. І ця інша сторона стає повинна поставити розрахунковій палаті ті самі п’ять акцій. У результаті кліринговий центр не бере на себе жодних ризиків, його чиста позиція щодо акцій дорівнює нулю: що він отримує, те й віддає. Процес, у якому відкриті позиції приймаються він кліринговим центром, називається новацією.

В той же час на ряді ринків, таких як ринок похідних цінних паперів, де ціни можуть суттєво коливатися, кліринговий центр вимагає від учасників внесення застав відповідно до кількості відкритих позицій на купівлю або на продаж. Такий внесок називають депозитарною маржею. Коли позиція не закривається протягом дня, на ринку деривативів вона щодня переоцінюється за репрезентативною котируванням, наприклад, за ціною закриття. Якщо розмір депозитної маржі зменшився, то від учасників торгів потрібно внести різницю. А якщо збільшився, на рахунку залишається вільний грошовий залишок. Ця сума – з плюсом чи з мінусом – називається варіаційною маржею.

Практично на всіх великих біржах існують розрахунково-клірингові центри або клірингові банки, які виконують такі функції:

  • обмін інформацією між розрахунковим банком та виконавцем клірингу;
  • списання та зарахування коштів на рахунки учасників клірингу;
  • кредитування учасників клірингу для завершення розрахунків;
  • контроль за формуванням та своєчасним перерахуванням страхових та гарантійних сум.

Основу організації клірингових розрахунків становлять угоди банків проведення залікових операцій: відкриття кореспондентських рахунків друг в друга й у клірингової палаті, розробка порядку погашення сальдо, правил і термінів оформлення документів, звітності тощо. Поява клірингу відносять до середини XVIII в., коли бурхливий розвиток виробництва було б забезпечено достатнім обсягом платіжних коштів. У 1775 р. було створено Лондонську розрахункову палату.

За функціональною ознакою виділяють міжбанківські клірингові системиякі здійснюють безготівкові розрахунки чеками та іншими платіжними документами шляхом заліку взаємних вимог та клірингові системи, які обслуговують членів товарних та фондових бірж.

Основна діяльність з клірингу здійснюється кліринговими (розрахунковими) палатами, які акумулюють інформацію про майбутні платежі та розрахунки та проводять залік взаємних вимог. При цьому платежі здійснюються, як правило, у формі сальдо взаємних претензій, що дозволяє значно прискорити, спростити та здешевити грошовий обіг.

У Великій Британії клірингові функції виконують Лондонська розрахункова палата «Town Clearing» та дві електронні системи BACS та CHAPS. У США клірингові операції здійснюють 32 автоматизовані клірингові палати.

Розрахункові палати товарних і фондових бірж створюють приватні підприємства, або є дочірніми компаніями таких бірж. Уклавши біржову угоду, сторони реєструють її в розрахунковій палаті і далі мають справу лише з нею.

В Україні у 1996 р. створено АБ «Кліринговий дім», основною метою діяльності якого є забезпечення надійної клірингової системи здійснення розрахунків за результатами біржових та міжбанківських угод на Українській міжбанківській валютній біржі.

(Див. Закриття позиції, Клірингова вимога, Клірингова палата, Клірингова система).

Залишити коментар:

Site Footer