Касова робота

Касова робота (Cash Performance) – виконання в установах центрального та комерційних банків відповідно до правил центрального банку, а на підприємствах, в організаціях та установах – відповідно до Правил проведення касових операцій, функцій з організації роботи з готівкою. Касова робота спрямована на забезпечення потреб економіки та населення у готівкових коштах, а також прийом, зберігання та видачу банкнот та монет.

У підрозділах системи Національного банку України створюються оборотні каси, які здійснюють прийом від банків та видачу їм відповідно до їх замовлення готівки, обмін зношених банкнот та монет, реалізацію ювілейних та пам’ятних монет тощо.

У банках створюються та функціонують операційні каси, а касова робота виконується відділом касових операцій, відділом грошового обігу, операційним відділом, підрозділом інкасації. За організацію та стан касової роботи у банку безпосередньо відповідають керівник банку, головний бухгалтер та завідувач розрахунково-операційним відділом (касою). З кожним працівником каси укладається угода про повну матеріальну відповідальність.

Видача готівки у національній валюті з видаткової каси клієнтам банку здійснюється за:

 1. грошовим чекам – юридичним особам, їх відокремленим підрозділам та підприємцям;
 2. заяву на видачу готівки – фізичним особам за поточними, вкладними (депозитними) рахунками;
 3. документів на отримання переказу готівкою у національній валюті – фізичним та юридичним особам;
 4. видатковим касовим ордерам – працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями.

Видача готівки в іноземній валюті здійснюється за:

 1. заяву на видачу готівки;
 2. видатковому касовому ордеру;
 3. документів отримання перекладу.

Прийом та перерахування готівки протягом операційного дня здійснюють прибуткові каси банків. Прийом готівки у національній валюті від клієнтів здійснюється такими документами:

 1. за заявою на переказ готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, а від фізичних осіб – на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб – на рахунки інших юридичних та фізичних осіб, відкриті у цьому самому банку або в іншому банку, та переказу без відкриття рахунку;
 2. рахунками на оплату платежів від фізичних осіб на користь юридичних;
 3. прибутковими касовими ордерами від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями;
 4. документами, встановленими відповідною платіжною системою, від юридичних та фізичних осіб – для відправки переказу та виплати його одержувачу готівкою у національній валюті.

Прийом готівки в іноземній валюті від клієнтів здійснюється за такими документами:

 1. за заявою на переказ готівки;
 2. прибутковим касовим ордерам;
 3. документам, встановленим відповідною платіжною системою, від фізичних осіб — для надсилання переказу, який приймається у готівковій формі.

(Див. Каса, Касове підкріплення, Касові операції).

Залишити коментар:

Site Footer