Капітал під ризиком

Капітал під ризиком (Value at Risk) — метод кількісної оцінки ризику, який полягає у пошуку величини (економічного капіталу), яка постійно перебуває під ризиком і тому може бути втрачена навіть за звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком визначається як добуток:

  1. величини позиції, що надає банк ризику;
  2. волатильності об’єкта, що утворює позицію;
  3. фактора довірчого інтервалу;
  4. тривалість позиції.

Капітал під ризиком – величина управлінського, реально необхідного покриття прийнятих ризиків резерву можливі втрати, тобто. частина капіталу, що виділяється задоволення «апетиту до ризику».

Капітал під ризиком може бути визначений як сумарно, і у межах окремих підрозділів/портфелів. Капітал під ризиком може встановлюватися у відсотках у межах підрозділів/портфелів.

Міжнародні фінансові установи розглядають економічний капітал («капітал під ризиком») як один із найважливіших інструментів, який дозволяє здійснювати управління ризиками. Зокрема компанія KPMG під економічним капіталом розуміє інструмент, який є найбільш досконалим на сьогоднішній день методом для вимірювання ризиків фінансових організацій та прийняттям на основі реалізованого методу відповідних управлінських рішень. Капітал під ризиком – це той обсяг ресурсів, який необхідний для створення надійного захисту від різноманітних ризиків, з якими стикаються фінансові установи. Цей показник можна розглядати як індикатор, що обмежує розмір можливих втрат фінансової установи, які не перевищують попередньо встановленого бар’єру платоспроможності протягом певного тимчасового проміжку (як прищепило одного року).

Deloitte визначає капітал під ризиком як рівень ризику щодо непередбачених втрат, які може зазнати фінансово-кредитна установа протягом певного періоду часу. Непередбачені витрати є потенційними втратами банку при довірчому інтервалі в 99,99%, які перевищують прогнозований рівень очікуваних втрат.

Капітал під ризиком – це фінансова категорія, що відображає рівень ризикованості даного типу фінансової установи; характеризує взаємовідносини між банком та його контрагентами щодо визначення потреби у формуванні грошових ресурсів для покриття непередбачених збитків, забезпечує високий рівень надійності та стабільності при здійсненні банківської діяльності, а також свідчить про ефективність реалізації процесу управління банківськими ризиками.

(Див. Економічний капітал, VaR).

Залишити коментар:

Site Footer