Капіталізація

Капіталізація (Capitalization) –

  1. сукупна вартість цінних паперів, що звертаються на фондовий ринок країни. Капіталізація, визначена у відсотках ВВП — рівень капіталізації ринку;
  2. сукупна максимальна вартість акцій та облігацій, які може випустити компанія;
  3. збільшення вартості підприємства у зв’язку із зростанням його ринкової вартості;
  4. додавання нарахованої суми відсотків до основної суми депозиту та подальше нарахування доходів на велику суму – депозит з капіталізацією доходу (капіталізація відсотків за депозитом);
  5. питома вага цінних паперів певного виду у загальній сумі емісії цінних паперів чи капіталі підприємства – норма капіталізації;
  6. додатковий випуск акцій з метою збільшення капіталу чи спрямування частини доходів (прибутку, дивідендів) на збільшення капіталу компанії;
  7. капіталізація прибутку – метод визначення ринкової вартості підприємства (компанії) на основі капіталізації за певним нормативом (відсотком) доходів, отриманих компанією протягом певного періоду часу;
  8. капіталізація відсотків – у сучасній фінансовій практиці включення нарахованих та сплачених кредитором відсотків за використані кредити у вартість новостворених активів (будівель, споруд), а не віднімання цих відсотків з прибутку або віднесення на собівартість. Метою такої капіталізації є чітке відображення реальної вартості капітальних вкладень у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

Одне з основних визначень капіталізації це збільшення вартості (майна) підприємства. У цьому сенсі майно розглядають як актив, що приносить дохід, наприклад облігація. Тому вартість підприємства (компанії) можна розглядати як вартість невизначеного ряду можливих доходів, дисконтованих за ставкою, що існує в даний час на ринку для майна (активів, інструментів) аналогічного класу. Таким чином, майно, що забезпечує чистий річний дохід 2000 грн. та капіталізується за ставкою 8%, коштуватиме 25 тис. грн.

Іноді може виникати надмірна капіталізація – ситуація, при якій компанія має капітал, який перевищує потребу в ньому, внаслідок чого істотно знижується дохідність компанії, зростають процентні виплати, подрібнюються прибутки при сплаті дивідендів і т.д. Метод боротьби з надмірною капіталізацією – викуп власних акцій.

(Див. Рекапіталізація, Реструктуризація капіталу банку).

Залишити коментар:

Site Footer