Іпотечний житловий кредит

Іпотечний житловий кредит (Residential Mortgage Loan) – довгостроковий фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу для фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом або придбанням квартири або житлового будинку (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, або присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним або присадибної ділянки) у заставу.

Аналогічним є визначення іпотечного житлового кредиту як кредиту, за яким виконання своїх зобов’язань позичальник забезпечує іпотекою нерухомого майна житлового призначення (крім об’єктів незавершеного будівництва), тобто віддає це майно у заставу. Такий кредит можуть видати позичальнику у тому випадку, якщо він купує нерухоме майно житлового призначення на ринку нерухомості. До іпотечних житлових кредитів також прирівнюють кредити, видані позичальнику будь-яких інших потреб, якщо він бере ці кредити, віддаючи у заставу нерухоме майно житлового призначення.

З погляду оподаткування доходів фізичних осіб поняття іпотечний житловий кредит розглядається в розрізі фінансового кредиту, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше ніж п’ять повних календарних років для фінансування витрат, пов’язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, або присадибної ділянки), що надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним, або присадибної ділянки) у заставу.

Рефінансування та обслуговування іпотечного житлового кредиту здійснюється Державною іпотечною установою відповідно до Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів, які є документом, що включає взаємопов’язану сукупність правил, положень і форм документів.

Стандарти надання, рефінансування та обслуговування іпотечних житлових кредитів:

  1. встановлюють уніфіковані та прозорі вимоги до учасників ринку іпотечного житлового кредитування;
  2. впроваджують надійні та прозорі процедури надання, обслуговування та рефінансування іпотечних житлових кредитів;
  3. запроваджують систему рефінансування первинних кредиторів через Державну іпотечну установу з метою забезпечення виконання статутних завдань Установи.

З метою сприяння проведенню державної житлової політики створено Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який є державною спеціалізованою фінансовою установою, підпорядкованою Кабінету Міністрів України. Фонд здійснює свою діяльність на засадах гласності, взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами, банками, кредитними спілками, профспілковими та громадськими організаціями, фізичними особами. Основними завданнями Фонду є:

  • розробка нових фінансово-кредитних програм, спрямованих на вирішення житлових проблем молоді та інших верств населення шляхом застосування механізму надання довгострокових державних кредитів та кредитів за рахунок інших джерел фінансування на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
  • акумулювання коштів, що надходять від юридичних та фізичних осіб, для подальшого використання на певні цілі;
  • залучення іноземних інвестицій, у тому числі кредитів, для подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва (реконструкції) та придбання житла, у тому числі пільгове кредитування, на фінансування витрат на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молоді та інших верств населення;
  • участь у розробці та реалізації міжнародних інвестиційних проектів, державних, регіональних та місцевих програм покращення житлових та соціально-економічних умов сімей та одиноких громадян України;
  • компенсація процентної ставки кредитів комерційних банків, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

(Див. Іпотека, Іпотечна кредитна лінія, Іпотечне покриття, Іпотечні цінні папери, Модель іпотеки).

Залишити коментар:

Site Footer