Іпотечні цінні папери

Іпотечні цінні папери (Mortgage-Backed Securities) – цінні папери, випуск яких забезпечений іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та засвідчувальних правовласників на отримання від емітента належних їм коштів. До іпотечних цінних паперів відносяться:

 • іпотечні облігації;
 • іпотечні сертифікати;
 • заставні.

Іпотечні облігації – Облігації, виконання зобов’язань емітента за якими забезпечено іпотечним покриттям. Іпотечні облігації є іменними цінними паперами. Іпотечна облігація засвідчує внесення коштів її власником та підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу, а у разі невиконання емітентом зобов’язань щодо іпотечної облігації надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного покриття.

Можуть випускатися звичайні та структуровані іпотечні облігації. Емітентом звичайних іпотечних облігацій є іпотечний кредитор, який несе відповідальність за виконання зобов’язань за такими іпотечними облігаціями іпотечним покриттям та всім іншим своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернено стягнення.

Емітентом структурованих іпотечних облігацій є спеціалізована іпотечна установа, яка відповідає за виконання зобов’язань за такими іпотечними облігаціями тільки іпотечним покриттям.

Державну реєстрацію випусків та проспектів емісії іпотечних облігацій здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Дані про реєстрацію випусків та проспектів емісії іпотечних облігацій вносяться до окремого реєстру випусків іпотечних цінних паперів у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Випуск іпотечних облігацій здійснюється у бездокументарній формі. Глобальний сертифікат випуску іпотечних облігацій повинен містити їх назву (звичайна або структурована іпотечна облігація), посилання на те, що виконання зобов’язань емітента забезпечується іпотечним покриттям, а також інші реквізити, встановлені законодавством.

Функції державного регулювання, нагляду та контролю щодо випуску та обігу іпотечних облігацій та діяльності фінансових установ здійснюють:

 • щодо випуску та обігу іпотечних облігацій, іпотечного покриття та діяльності керуючого іпотечним покриттям – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 • щодо діяльності банків – Національний банк України;
 • щодо діяльності фінансових установ, які не є банками, – спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Іпотечний сертифікат – Іпотечний цінний папір, забезпечений іпотечними активами або іпотеками. Іпотечні сертифікати можуть бути випущені у вигляді сертифікатів з фіксованою прибутковістю або сертифікатів участі. Іпотечні сертифікати мають термін обороту, сертифікати з фіксованою прибутковістю – номінальну вартість, сертифікати участі – частку консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат. Номінальна вартість та термін обігу сертифікатів одного випуску мають бути однаковими. Номінальна вартість може бути встановлена ​​у національній валюті з урахуванням інфляційного застереження.

Термін обігу іпотечних сертифікатів одного випуску не може перевищувати термін існування іпотечних активів, що є забезпеченням цього випуску, та терміну відчуження іпотечних активів. Обов’язковими реквізитами сертифіката мають бути:

 1. слова “іпотечний сертифікат” як складова частина його назви;
 2. повна назва та місцезнаходження емітента;
 3. вид сертифіката (іменної чи пред’явника);
 4. для іменних сертифікатів: назва та юридична адреса власника – для юридичних осіб; або прізвище, ім’я, по батькові та номер та серія паспорта власника (для нерезидентів — найменування та реквізити належним чином легалізованих документів, що відповідно до законодавства засвідчують особу) — для фізичних осіб;
 5. номер та серія сертифіката;
 6. номінальна вартість сертифіката з фіксованою прибутковістю або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат на дату реєстрації випуску;
 7. термін обігу сертифіката, порядок та термін виплати платежів;
 8. інформація щодо забезпечення даного випуску сертифіката;
 9. інформація про страхування власника сертифікату від валютних та інших ризиків;
 10. підпис керівника емітента чи уповноваженої цього особи емітента;
 11. скріплення печаткою (за її наявності).

Заставна – борговий цінний папір, що засвідчує безумовне право її власника на отримання від боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови, що воно підлягає виконанню у грошовій формі, а у разі невиконання основного зобов’язання – право звернути стягнення на предмет іпотеки. Застава оформляється, якщо його видача передбачена іпотечним договором.

(Див. Запорука, Іпотека, Іпотечний житловий кредит, Модель іпотеки).

Залишити коментар:

Site Footer