Інвестиційний банк

Інвестиційний банк – Кредитна організація, що спеціалізується на фондових операціях.

Інвестиційні банки були вперше виділені в окрему категорію фінансових інституцій у США у 1933 році. Тоді конгрес ухвалив закон Гласса-Стігалла, згідно з яким банкам заборонили поєднувати діяльність на ринку цінних паперів із залученням та розміщенням депозитів. Це було зроблено для того, щоб під час Великої депресії захистити кошти вкладників від інвестиційних спекулятивних операцій.

В результаті були створені такі найбільші світові лідери серед інвестиційних банків, як Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman, Sachs & Co., JP Morgan, Citi, Credit Suisse. Після зміни законодавства у 1999 році їхнє домінуюче становище на ринку збереглося.

До основних видів діяльності інвестиційних банків відносяться:

  • допомога при випуску та продажу цінних паперів, андеррайтинг;
  • видача гарантій під час розміщення цінних паперів;
  • організація внутрішньо- та позабалансового корпоративного фінансування (кредити, векселі, облігації, акції);
  • участь у реорганізаціях (злиття, поглинання) компаній;
  • організація угод, пов’язаних із синдикованими кредитами, та участь у таких угодах;
  • брокерські послуги для індивідуальних та інституційних клієнтів;
  • дилерські операції із цінними паперами;
  • управлінням реальними та портфельними активами, фондами.

На сьогоднішній день спеціалізація банків як інвестиційних — цілком самостійне та добровільне рішення власників та керівництва. При цьому вони, як правило, не обмежуються виключно інвестиційною діяльністю та готові також надавати інші послуги своїм клієнтам.

Інвестиційний банк — спеціалізований банк, який проводить інвестиційну політику у вигляді придбання акцій промислових корпорацій. Ресурси банку формуються з допомогою продажу власних акцій. Особливість інвестиційних банків у тому, що де вони спеціалізуються прийманні вкладів населення.

Інвестиційний банк – кредитна організація, що здійснює фінансування та кредитування капітальних вкладень. Діяльність інвестиційного банку пов’язані з розширеним відтворенням основних фондів, реалізацією комплексних програм розвитку.

У інвестиційний банк — це банк, що спеціалізується на довгостроковому кредитуванні промислових компаній. Інвестиційні банки займаються розміщенням на ринку нових емісій цінних паперів, управлінням приватними портфельними інвестиціями, консультують своїх клієнтів з питань злиття та поглинання тощо. У Великобританії цим займаються емісійні будинки та торгові банки.

Одним із видів діяльності інвестиційних банків є надання фінансової аналітики з цінних паперів, якими торгує банк. Ця діяльність як така, зазвичай, не приносить прибутку. Навпаки, вона стала однією з найвитратніших в інвестиційних банках. Тому цей вид діяльності можна класифікувати як проміжний між зовнішніми та внутрішніми видами діяльності інвестиційного банку.

Залишити коментар:

Site Footer