Інвестиційні ресурси

Інвестиційні ресурси (Investment sources) — грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, інші права, що мають грошову оцінку, що вкладаються в об’єкти підприємницької та (або) іншої діяльності з метою отримання прибутку та (або) досягнення іншого корисного ефекту. Інвестиційні ресурси підприємства формуються за рахунок різних джерел, які прийнято поділяти на власні та позикові, внутрішні та зовнішні.

Інвестиційні ресурси — всі види фінансових та інших активів підприємства, формовані реалізації інвестиційної діяльності. Структура джерел формування інвестиційних ресурсів визначається за методами фінансування інвестицій. До основних джерел формування інвестиційних ресурсів відносяться:

 1. частина чистого прибутку підприємства, що спрямовується на виробничий розвиток;
 2. амортизаційні відрахування;
 3. страхова сума відшкодування збитків, спричинених втратою майна (страхове відшкодування);
 4. частина, що реінвестується, портфеля довгострокових фінансових вкладень (за інструментами, термін погашення яких закінчується в поточному періоді);
 5. реінвестований капітал від продажу частини основних фондів та нематеріальних активів;
 6. іммобілізована частина зайвих оборотних активів;
 7. додатковий акціонерний і пайовий капітал, що залучається;
 8. довгострокові кредити банків та інших фінансових установ;
 9. емісія довгострокових облігацій підприємства;
 10. податковий інвестиційний кредит;
 11. фінансовий лізинг;
 12. безоплатно надані державними чи іншими органами кошти цільове інвестування.

Залишити коментар:

Site Footer