Інвестиційні якості ощадних (депозитних) сертифікатів

Інвестиційні якості ощадних (депозитних) сертифікатів (investment quolity of deposit certificates) — інтегральна оцінка ощадних сертифікатів, що емітуються різними банками, з позиції рівня їхньої прибутковості та ризику.

Така комплексна оцінка проводиться за такими параметрами:

  1. вид ощадного сертифіката відповідно до їх класифікації (див. ощадний сертифікат);
  2. оцінка надійності банку-емітента. Така оцінка включає характеристики основних об’ємних показників (сума активів, розмір власного капіталу, сума прийнятих депозитів та виданих кредитів, сума прибутку та інші) та окремих коефіцієнтів (коефіцієнт Кука, зведений коефіцієнт банківського ризику). У зарубіжній практиці оцінка надійності банків здійснюється за так званою системою КЕМЕЛ (CAMEL).

Основними інвестиційними якостями ощадних (депозитних) сертифікатів як і інших цінних паперів (таких як акції та облігації) є дохідність, оборотність, ліквідність та ризик.

Прибутковість – Здатність цінного паперу приносити позитивний фінансовий результат у формі приросту капіталу.

Обертаність – здатність цінного паперу викликати попит і пропозицію (купуватися і продаватися) на ринку, а іноді виступати як самостійний платіжний інструмент, що полегшує обіг інших товарів.

Ліквідність — якість цінних паперів бути швидко проданої і перетвореної на кошти без істотних втрат для власника при невеликих коливаннях ринкової вартості та витрат за реализацию.

Ризик – Можливість втрат, пов’язаних з інвестиціями в цінні папери.

Залишити коментар:

Site Footer