Інвестиційна декларація

Інвестиційна декларація (Investment Declaration) — документ, який є складовою частиною регламенту інституту спільного інвестування та додатком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрямки та обмеження інвестиційної діяльності інституту спільного інвестування та на основі якого здійснюється управління активами інституту спільного інвестування.

Інвестиційна декларація – документ інвестиційного фонду, що встановлює основні напрямки, цілі та обмеження інвестиційної діяльності фонду, граничні (максимальні та мінімальні) частки статутного капіталу, які можуть бути вкладені в інвестиційні цінні папери того чи іншого виду.

У інвестиційній декларації вказується мета діяльності інвестиційного фонду та визначається його стратегія. Наприклад, ціль може бути визначена як отримання стабільного доходу, який за рівнем прибутковості значно перевищує рівень інфляції і не поступається банківським депозитам, але з істотним зменшенням ризику втрати вкладень, що досягається за рахунок інвестування коштів у різні класи активів.

Стратегія діяльності інвестиційного фонду може бути визначена, наприклад, як збалансована, що передбачає отримання максимально можливого прибутку за помірних ризиків шляхом довгострокового інвестування у добре диверсифікований портфель державних та муніципальних цінних паперів, акцій та облігацій українських корпорацій та інструментів грошового ринку.

Інвестиційна декларація дозволяє сформувати уявлення інвестора про інвестиційну привабливість цінних паперів (інвестиційних сертифікатів), що емітуються інвестиційним фондом.

Інвестиційна декларація при довірчому управлінні засобами пенсійних накопичень – невід’ємна частина договору довірчого управління засобами пенсійних накопичень та договору довірчого управління засобами пенсійних резервів, що містить вказівку мети інвестування коштів пенсійних накопичень або розміщення коштів пенсійних резервів, опис інвестиційної політики керуючої компанії, перелік активів, в які можуть бути інвестовані кошти пенсій пенсійних резервів, опис ризиків, пов’язаних із таким інвестуванням чи розміщенням, а також вимоги до структури активів.

Інвестиційна декларація акціонерного інвестиційного фонду та інвестиційна декларація пайового інвестиційного фонду повинні відповідно містити:

  1. опис цілей інвестиційної політики акціонерного інвестиційного фонду та керуючої компанії пайового інвестиційного фонду;
  2. перелік об’єктів інвестування;
  3. опис ризиків, пов’язаних із інвестуванням у зазначені об’єкти інвестування;
  4. вимоги до структури активів акціонерного інвестиційного фонду та активів пайового інвестиційного фонду.

Залишити коментар:

Site Footer