Інвестиції з фіксованим доходом

Інвестиції з фіксованим доходом (fixed yield investment) — вкладення капіталу в об’єкти інвестування із заздалегідь передбаченою фіксованою ставкою доходності. До таких об’єктів інвестування відносяться облігації, ощадні сертифікати, векселі, привілейовані акції, депозитні вклади та інші.

Інвестиції з фіксованим доходом – цінні папери, якими виплачується фіксована ставка доходу. Це зазвичай відноситься до державних, корпоративних або муніципальних облігацій, за якими виплачуються фіксовані відсоткові ставки аж до настання терміну їх погашення, та до привілейованих акцій, за якими виплачуються фіксовані дивіденди.

Подібні інвестиції є більш вигідними в періоди низької інфляції, але вони не захищають інвесторів від зниження купівельної спроможності в періоди інфляції, що росте, оскільки власники облігацій або привілейованих акцій отримують фіксовану суму відсотків або дивідендів, у той час як ціни на споживчі товари зростають.

Залишити коментар:

Site Footer