Інвестори у цінні папери

Інвестори у цінні папери (Securities Investors) — фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів або придбання відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

На ринку цінних паперів зустрічаються індивідуальні та інституційні інвестори цінних паперів, а також професійні учасники ринку.

Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, що здійснюють операції з фінансовими активами на користь третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Інвестори відрізняються між собою тактикою та стратегією дій. За тактикою дій інвестори поділяються на агресивних, помірних та консервативних, за стратегією дій – на стратегічних та інституційних інвесторів.

(Див. Діяльність банків на ринку цінних паперів, Інвестиційна діяльність, Інвестиційні операції з цінними паперами, Емісійна діяльність банку).

Залишити коментар:

Site Footer