Інституційні сектори економіки

Інституційні сектори економіки (Institutional Sectors of Economy) — сектори економіки країни, які об’єднують сукупність інституційних одиниць, однакових за своїми цілями, функціями та діяльністю. Відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України (КІСЕ) до інституційних секторів економіки належать:

 1. фінансові корпорації;
 2. сектор загального управління;
 3. нефінансові корпорації;
 4. домашні господарства;
 5. некомерційні організації, які обслуговують домашні господарства.

Фінансові корпорації – корпорації, що спеціалізуються на фінансових послугах або допоміжній фінансовій діяльності: Національний банк України, інші депозитні корпорації (банки, що створені та діють на території України), інші фінансові корпорації (страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні установи, фінансові компанії тощо). п.). До підсектору інших депозитних корпорацій (банків) відносяться фінансові корпорації, основною функцією яких є фінансове посередництво та які емітують зобов’язання у формі депозитів або інших інструментів залучення фінансових ресурсів, що включаються до грошових агрегатів.

Сектор загального управління об’єднує юридичних осіб, основною діяльністю яких є виконання функцій законодавчої, виконавчої чи судової влади щодо інших господарських одиниць у межах певної території та розподіляється на підсектори:

 • центральні органи управління;
 • регіональні та місцеві органи державного управління;
 • фонди соціального страхування

Нефінансові корпорації — корпорації, основним видом діяльності яких є виробництво товарів чи надання нефінансових послуг та які розподіляються на підсектори:

 • державні нефінансові корпорації;
 • приватні нефінансові корпорації;
 • нефінансові корпорації під іноземним контролем

Домашні господарства – наймані працівники, роботодавці, самостійно зайняті працівники, одержувачі пенсій, одержувачі доходу від власності та інших трансфертів.

Некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства — організації, що надають неринкові товари та послуги домашнім господарствам без оплати або за цінами, що не мають економічного значення: політичні партії, громадські організації, благодійні організації та фонди, соціально-культурні підрозділи нефінансових та фінансових корпорацій.

(Див. Індикатори фінансової стійкості, КВЕД).

Залишити коментар:

Site Footer