Інструмент власного капіталу

Інструмент власного капіталу (Equity Instrument) – контракт, що підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після відрахування сум за всіма його зобов’язаннями. До інструментів власного капіталу належать найпростіші акції, частки та інші види власного капіталу.

Емітент фінансового інструменту класифікує інструмент власного капіталу відповідно до сутності контрактної угоди при первісному визнанні та відповідно до визначення цього інструменту.

Інструмент є пайовим, якщо і тільки якщо виконано обидві умови:

 1. інструмент не містить договірного зобов’язання:
  • передати кошти чи інший фінансовий актив іншому підприємству;
  • обміняти фінансові активи або фінансові зобов’язання з іншим підприємством за умов, потенційно невигідних для емітента;
 2. якщо інструмент погашатиметься (може бути погашений) власними інструментами капіталу емітента, такий інструмент:
  • є непохідним інструментом, який не містить договірного зобов’язання емітента надавати змінну кількість власних пайових інструментів;
  • є похідним інструментом, який погашатиметься емітентом шляхом обміну фіксованої суми коштів чи іншого фінансового активу на фіксовану кількість його інструментів власного капіталу. У цьому інструмент власного капіталу емітента нічого не винні містити інструментів, які є договорами майбутнє отримання чи надання інструменту власного капіталу емітента.

Інструмент власного капіталу визнається одночасно з визнанням фінансового активу та фінансового зобов’язання або зі списанням іншого інструменту власного капіталу.

Приклади інструментів власного капіталу:

 • звичайні акції без права дострокового погашення;
 • певні інструменти із правом дострокового погашення;
 • деякі інструменти (мається на увазі певний контракт щодо використання певних активів підприємства), які створюють для суб’єкта господарювання зобов’язання надати іншій стороні пропорційну частку чистих активів суб’єкта господарювання лише за ліквідації;
 • певні типи привілейованих акцій (наприклад, привілейована акція, яка передбачає погашення на конкретну дату або на вибір власника);
 • варанти або опціони «кол», які дозволяють власнику виписати або придбати фіксовану кількість звичайних акцій без права дострокового погашення у суб’єкта господарювання – емітента за фіксовану суму грошових коштів або інший фінансовий актив (іншими словами, це контракти, за якими підприємство-емітент може виконувати свої зобов’язання шляхом передачі частини власного капіталу у вигляді акцій тощо).

(Див. Фінансові інструменти).

Залишити коментар:

Site Footer