Інформаційна безпека на ринку цінних паперів

Інформаційна безпека на ринку цінних паперів – Поєднання конфіденційності та загальнодоступності інформації на ринку цінних паперів. Інформаційна безпека забезпечує стабільне функціонування ринку цінних паперів, відсутність недобросовісної конкуренції, шахрайства, іншої протиправної діяльності за рахунок використання службової та іншої внутрішньої інформації до того, як вона набуде характеру загальнодоступної, захист інформаційних мереж та процесів на ринку цінних паперів від несанкціонованого доступу юридичних або фізичних осіб. осіб.

Коло інформації, що становить службову та комерційну таємницю, визначається відповідними державними чи відомчими нормативними актами. Однак для сучасного ринку цінних паперів головна мета полягає в максимально можливому розкритті інформації (англ. disclosure) про емітентів та інвесторів, професійних учасників ринку цінних паперів, включаючи їх фінансовий стан, про ціни та розміри угод тощо.

Загальнодоступна інформація на ринку цінних паперів забезпечується сучасними засобами зв’язку та комп’ютерними мережами, ЗМІ (радіо, телебачення, газети, журнали тощо). Реклама над ринком цінних паперів, виконуючи інформаційну функцію, регулюється відповідними нормативними актами держави.

Залишити коментар:

Site Footer