Грошовий оборот та грошові потоки

Грошовий оборот: сутність, поняття, основні складові та визначальні параметри

Грошовий оборот є сукупність грошових потоків, що здійснюються мільйонами економічних суб’єктів.

Грошовий оборот – Сукупність всіх грошових потоків в економіці за певний період.

Залежно від призначення платежів у відтворювальному процесі їх можна згрупувати в кілька великих потоків. Це дає можливість схематизувати грошовий оборот у вигляді кількох взаємозалежних та здійснюваних по колу потоків руху грошей.

Грошовий потік – Сукупність платежів, які обслуговують окремий етап (або його частина) процесу розширеного відтворення.

Загальна схема фінансового обороту та її складові потоки наведено малюнку.

Схема грошового обігу
Схема грошового обігу
 1. оплата фірмами необхідних їм ресурсів, що вони купують у домашніх господарств (робоча сила, земля, житло тощо);
 2. оплата урядовими органами праці державних службовців;
 3. доходи домашніх господарств від реалізації їх ресурсів (заробітна плата, відсотки, дивіденди, рента тощо);
 4. витрати домашніх господарств споживання;
 5. сплата домашніми господарствами чистих податків;
 6. сплата домашніми господарствами заощаджень, що спрямовуються на грошовий ринок;
 7. мобілізація фірмами на грошовому ринку коштів, необхідних їм інвестицій;
 8. інвестиційні витрати фірм;
 9. мобілізація державою коштів на грошовому ринку (державні позики);
 10. державні закупівлі;
 11. оплата товарів, що у країну з імпорту;
 12. надходження у країну грошей зі світового ринку на оплату експорту;
 13. доходи фірм від реалізації товарів та послуг (національного продукту);
 14. чистий приплив коштів (капіталу) зі світового ринку на внутрішній;
 15. чистий відтік коштів (капіталу) із внутрішнього ринку на світовий.

Структура грошового обігу

Грошовий оборот є рухом грошей при виконанні ними своїх функцій у готівковій та безготівковій формі.

Основою грошового обороту є суспільний розподіл праці та розвиток товарного виробництва, яке у свою чергу значно впливає на подальше розширення грошового обороту та освіту загальнонаціональних та світових ринків.

Початку руху грошей передує їх концентрація у фізичних та юридичних осіб. Для того, щоб виник рух грошей, необхідно виникнення потреби в грошах однієї чи іншої сторони. При укладанні угод гроші потрібні звернення, платежів за товари та. Їх обсяг визначається номінальним валовим внутрішнім продуктом. Чим більша загальна грошова маса, тим більша потреба в грошах для укладання угод.

Попит на гроші пред’являють і для накопичення, яке виступає у різних формах: вкладах у кредитних установах, цінних паперах, офіційних запасах.

Грошовий оборот здійснюється у двох формах: готівковій та безготівковій.

Готівковий оборот – рух готівки у сфері обігу та виконання ними двох функцій (засоби платежу та засоби обігу).

Готівка використовується:

 • для кругообігу товарів та послуг;
 • для розрахунків, пов’язаних безпосередньо з рухом товарів та послуг, а саме:
  • розрахунків із виплати заробітної плати, премій, допомог, пенсій;
  • щодо виплати страхових відшкодувань;
  • при оплаті цінних паперів та виплат за ними доходу;
  • із платежів населення за комунальні послуги.

Готівково-грошовий оборот включає рух всієї готівкової грошової маси за певний період між населенням та юридичними особами, між населенням та державними органами, між юридичними особами та державою.

Готівково-грошовий рух здійснюється за допомогою різних видів грошей: банкнот, мініатюрних монет, інших кредитних інструментів (векселів, чеків, кредитних карток).

Емісію готівки здійснює, як правило, центральний банк (в Україні – НБУ). Він випускає готівку в обіг і вилучає їх, якщо вони прийшли в непридатність, а також замінює гроші на нові зразки монет і купюр.

Розвиток кредитної системи та поява коштів клієнтів на рахунках у банках та інших кредитних установах призвели до виникнення безготівкового обігу.

Безготівковий обіг – Рух вартості без участі готівки: переказ коштів за рахунками кредитних установ, залік взаємних вимог.

Безготівковий оборот здійснюється за допомогою чеків, векселів, кредитних карток та інших кредитних інструментів.

Розмір безготівкового обороту залежить від обсягу товарів у країні, рівня цін, ланок розрахунків, а також розміру розподільних та перерозподільних відносин, що здійснюються через фінансову систему.

Безготівковий оборот має низку переваг, сутність яких полягає в наступному:

 • значно знижуються суспільні витрати звернення;
 • створюються умови державного регулювання грошового обращения;
 • поліпшується економічний стан суб’єктів грошового обігу, оскільки зростає швидкість обігу коштів;
 • з’являється можливість раціонально використовувати тимчасово вільні кошти, що є на рахунках банку.

Залежно від економічного змісту та сфери застосування весь безготівковий обіг ділиться на дві частини: розрахунки за товарними та нетоварними операціями.

Розрахунки за товарними операціями за товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи — саме вони переважають, саме вони визначають характер та склад роботи фінансової служби підприємства у сфері розрахунків. Від безперебійності та планомірності цих розрахунків значною мірою залежить стан усіх розрахунків підприємства, його фінансовий стан.

Розрахунки за нетоварними операціями – пов’язані з виконанням фінансових зобов’язань підприємства (отримання та повернення кредитів, сплата за ними відсотків; сплата податків та інших платежів до бюджету, сплата штрафів тощо).

Між готівково-грошовим та безготівковим обігом існує взаємозв’язок та взаємозалежність: гроші постійно переходять з однієї сфери звернення до іншої, готівка змінює форму на рахунки в кредитній установі та назад.

Таким чином, безготівковий оборот невіддільний від обороту готівки та утворює разом з ним єдині гроші одного найменування.

Залишити коментар:

Site Footer