Ємність фінансового ринку

Ємність фінансового ринку (volume of financial market) — потенційно можливий обсяг реалізації фінансових інструментів на регіональному фінансовому ринку, обумовлений обсягом попиту, наявністю їх пропозиції та певним рівнем цін.

Місткість фінансового ринку визначається зазвичай у розрізі окремих його сегментів, інколи ж — у розрізі окремих фінансових інструментів.

Місткість фінансового ринку — це підрахована в результаті досліджень ринку або його сегмента реальна або потенційна кількість фінансових інструментів, що продається на ринку або може бути продана в майбутньому за вибраний період. Дослідження ємності фінансового ринку необхідні інвесторам та трейдерам для планування обсягу продажу та майбутнього прибутку. Для визначення ємності ринку зазвичай застосовуються різні методи, з використанням кількох методів щодо одного дослідженні розрахунки цього показника виходять точніші.

Ємність фінансового ринку – це сукупна платоспроможність покупців на конкретний фінансовий інструмент за поточного рівня ціни на цей інструмент. Ємність ринку в кінцевому підсумку залежить від рівня попиту на фінансовий інструмент, рівня цін, загальної кон’юнктури фінансового ринку, доходів населення та ділової активності.

Місткість фінансового ринку може бути визначена як сума обсягу (обороту) фінансових послуг, що здійснюються усіма фінансовими організаціями за певний період.

Для визначення фінансових ресурсів ринку ємність ринку фінансових послуг може бути визначено як суму активів (основного капіталу) фінансових організацій, що діють на певному ринку. Цей показник більшою мірою застосовується до ринку з ідентичним інституційним складом фінансових організацій. Наприклад, такий показник застосовний до ринку банківських послуг, де діють виключно кредитні організації, до ринку страхових послуг, якщо більшість страховиків, що діють, можуть бути порівняні за сумою активів (основного капіталу), і т.д.

Так, наприклад, ємність ринку банківських послуг може бути розрахована у розрізі:

  • сукупного обсягу банківських активів загалом країною чи регіону/регіонам;
  • розміру кредитного портфеля, портфеля цінних паперів, депозитного портфеля тощо;
  • конкретних банківських продуктів (міжбанківські кредити, овердрафти, іпотечні кредити, факторинг, облік векселів, депозитні сертифікати, видані гарантії, дебетові та кредитні картки тощо).

При визначенні ємності регіонального ринку фінансових послуг слід враховувати обсяг фінансових послуг, наданих фінансовими організаціями, зареєстрованими у регіоні (з урахуванням обсягів фінансових послуг їх філій, відділень, представництв, операційних кас, додаткових офісів тощо, розташованих у цьому регіоні) , та обсяг фінансових послуг філій (відділень, представництв, операційних кас, додаткових офісів тощо) організацій, розташованих у іншому регіоні.

Залишити коментар:

Site Footer