Єдиний казначейський рахунок

Єдиний казначейський рахунок (ЕКС) (Single Treasury Account – STA) – консолідований рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України. Єдиний казначейський рахунок – основний рахунок держави для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів.

Єдиний казначейський рахунок консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державного казначейства України та регламентується законодавством.

Державне казначейство України та Головні управління Державного казначейства України в областях та місті Києві є учасниками системи електронних платежів (СЕП). Для відображення операцій, проведених через СЕП протягом банківського дня, у центрі обробки СЕП Державному казначейству України та Головним управлінням Державного казначейства України відкрито технічні рахунки.

З метою відображення в режимі реального часу інформації про стан ЄКР, відкритого в Національному банку України, на балансі Державного казначейства України відкрито відповідний єдиний казначейський рахунок за відповідним балансовим рахунком Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

На ЄКР, відкритому на балансі Державного казначейства України, відображаються операції про рух коштів на рахунках, відкритих у Державному казначействі України та Головних управліннях Державного казначейства України.

Єдиний казначейський рахунок, відкритий на балансі Державного казначейства України, поєднує кошти субрахунків, відкритих на балансі Головних управлінь Державного казначейства України. На субрахунках ЄКР ведеться аналітичний облік коштів державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державного казначейства України.

(Див. Банківський рахунок).

Залишити коментар:

Site Footer