Грошові документи

Грошові документи (financial documents) – документи суворої звітності, що зберігаються відповідно до встановленого порядку в касі організації.

Грошові документи

  1. документи, що показують рух коштів. За допомогою фінансових документів враховуються касові та банківські операції.
  2. документи, власникам яких належить отримати за ними грошові суми, або документи, що надаються певні, згодом використовувані права.

До грошових документів відносяться: поштові марки, марки держмита, вексельні марки, оплачені проїзні документи, оплачені путівки вдома відпочинку та санаторії тощо, викуплені власні акції, частки учасників товариства з обмеженою відповідальністю, цінні папери.

У бухгалтерському обліку рахунок «Грошові документи» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів, що перебувають у касі підприємства. Облік грошових документів здійснюється у книзі руху грошових документів за номінальною вартістю або ціною придбання. Надходження та списання фінансових документів оформляються касовими прибутковими та видатковими ордерами. По руху фінансових документів касиром складається звіт, який представляється головному бухгалтеру. На основі звіту аналізується та контролюється доцільність придбання та витрачання грошових документів. Аналітичний облік ведеться касиром за видами фінансових документів.

Грошові документи на інкасо – чеки та касова готівка, депоновані в банку для негайного зарахування на рахунок; можуть стати причиною відмови у кредиті, якщо вони були своєчасно погашені чекодавцем.

Залишити коментар:

Site Footer