Горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз

Горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз (horizon finansial analysis) – одна із систем фінансового аналізу, що базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників у часі. У процесі здійснення цього аналізу розраховуються темпи зростання (приросту) окремих показників фінансової звітності за ряд періодів та визначаються загальні тенденції їх зміни (або тренд) [trend]. У фінансовому менеджменті найбільшого поширення набули такі форми горизонтального (трендового) фінансового аналізу:

  1. порівняння фінансових показників звітного періоду з показниками попереднього періоду (наприклад, із показниками попередньої декади, місяця, кварталу);
  2. порівняння фінансових показників звітного періоду із показниками аналогічного періоду минулого року (наприклад, показників другого кварталу звітного періоду з аналогічними показниками другого кварталу попереднього року). Ця форма горизонтального фінансового аналізу застосовується на підприємствах із яскраво вираженими сезонними особливостями господарської діяльності;
  3. порівняння фінансових показників за ряд попередніх періодів. Метою такого аналізу є виявлення тенденції зміни окремих показників, що характеризують результати фінансової складової діяльності підприємства (визначення лінії тренду в динаміці). Результати такого аналізу з метою наочності рекомендується оформляти графічно, що полегшує визначення лінії тренду (див. рисунок).

Горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз

Горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз полягає у побудові аналітичних таблиць (графіків) з абсолютними та відносними темпами зростання окремих економічних показників за певний період.

Залишити коментар:

Site Footer