Гарячі гроші

Гарячі гроші (Hot Money) – це засоби іноземного походження, які мають властивості спекулятивного капіталу, тобто основною метою їх розміщення є отримання високого рівня доходу протягом короткого періоду часу. Гарячі гроші обслуговують товарообіг та послуги (в основному фінансові), але не беруть участь у обороті виробничого та торгового капіталу.

Джерела гарячих грошей – тимчасово вільні та постійні грошові накопичення транснаціональних корпорацій, комерційних та центральних банків, експортерів та імпортерів, емітентів облігаційних позик.

Загроза негативних наслідків гарячих грошей полягає у несподіванці та миттєвості їх переміщення, що зумовлено не лише різкими коливаннями валютних курсів та процентних ставок, а й політичними причинами. Гарячі гроші посилюють циклічність коливань економіки, у періоди пожвавлення та підйому стимулюють економічний бум, а при спаді загострюють кризу шляхом посилення інфляції, нестабільності платіжних балансів, коливань валютних курсів.

Основні причини появи гарячих грошей:

  • економічна та політична нестабільність у країні;
  • інфляція;
  • незбалансованість платіжного балансу;
  • валютна криза;
  • різниця котирування валют та відсоткових ставок у країнах;
  • валютної спекуляції.

Гарячі гроші відображають широкомасштабний міжнародний рух короткострокового капіталу при системі фіксованого валютного курсу, викликаний або спекуляціями при неминучій девальвації (або ревальвації), або відмінностями відсоткових ставок набагато більшими, ніж валютний ризик.

Для стримування потоків гарячих грошей використовуються різні інструменти:

  • прямий контроль над рухом капіталу (наприклад, банки обмежуються в покритих відсоткових арбітражних операціях, центральні банки встановлюють підвищені резервні вимоги щодо зовнішніх зобов’язань банків та зарубіжних зобов’язань корпорацій);
  • стерилізаційні операції (центральний банк намагається компенсувати ефект змін іноземних резервів на грошову пропозицію за допомогою операцій на відкритому ринку чи свопів). На практиці стерилізаційна політика рідко застосовується у повному обсязі — здебільшого тому, що це посилює рух гарячих грошей, а також валютні інтервенції, які необхідні для підтримання паритету.

(Див. Гроші, Грошова маса, Грошова система, Грошовий обіг).

Залишити коментар:

Site Footer