Гарантування експортних кредитів

Гарантування експортних кредитів – одна з важливих умов міжнародної торгівлі, що сприяє забезпеченню виконання зобов’язань, прийнятих сторонами за контрактом у міжнародній торгівлі (зовнішньоторговельний контракт). Найбільш поширений вид оформлення боргового зобов’язання – переказний вексель (тратта); він виписується експортером на імпортера-боржника, який після отримання товарних документів акцептує вексель, підтверджуючи його оплату в зазначений термін у повному обсязі, включаючи суму кредиту та відсотки, нараховані за користування кредитом. Тратта, як правило, доповнюється гарантією третьої особи у формах:

  • гарантійного листа відомого “топ” (від англ. “top” – найвищий рівень) банку;
  • авалю або акцепту тратти експортера великим першокласним банком;
  • поруки великих комерційних фірм тощо.

Гарантування експортних кредитів – Видача гарантій, що покривають кредитні ризики. Комерційні банки та спеціалізовані «бондові» компанії на прохання клієнтів видають іноземним контрагентам різноманітні види гарантій, і, насамперед, гарантії у зв’язку з участю експортерів у торгах та аукціонах, що становлять, як правило, обов’язковий елемент вимог державних та напівдержавних покупців з країн, що розвиваються, а також гарантії виконання умов договору. Основна мета таких гарантій – страхування від збитків, які були наслідком порушення контрагентом своїх зобов’язань. При настанні гарантійного випадку банк виплачує певну суму на відшкодування заподіяної шкоди. Суми виданих гарантій розглядаються банком як умовні зобов’язання клієнтів і тому враховуються під час встановлення загального ліміту їхнього кредитування.

Залишити коментар:

Site Footer