Диспаша

Диспаша (англ. average statement, фр. dispache) – документ, в якому встановлюється факт настання загальної аварії (див. Аварія в морському праві) та розподіляються збитки від неї між судном, вантажем та фрахтом пропорційно їх вартості.

Диспаша

  1. розрахунок збитків із загальної аварії та розподіл їх між судном, фрахтом та вантажем пропорційно їх вартості;
  2. розподіл збитків, витрат між сторонами, що беруть участь в організації перевезення (власниками судна та вантажу, наймачем судна);
  3. спеціальний документ, що встановлює наявність загальної аварії при аварії корабля, що служить підставою для розрахунку збитків при аварії.

Місце та порядок складання диспаші вказується у коносаменті. Диспаша складається спеціалістами, які володіють знаннями та досвідом у галузі морського права – диспашерами. Функції диспашера можуть виконувати також аджастери.

До диспашного виробництва диспашер приступає лише за заявою зацікавленої сторони (судновласників, вантажовласників, страховиків) із додатком усіх документів, що стосуються аварійного випадку та підтверджують суму збитків та витрат.

Диспашер на підставі поданих документів (виписки із суднового журналу, копії морського протесту, аварійної підписки, рахунки за виконані роботи, копії актів огляду судна та вантажу, копії коносаментів та ін.) виносить мотивовану постанову: визнати або не визнати наявність загальної аварії.

Диспаша складається за певною схемою: спочатку диспашер мотивує свої доводи, чому він визнає той чи інший випадок загальною аварією, потім наводиться розрахунок загальної та приватної аварії; у розділі про контрибуційний капітал вказується загальна вартість майна, що бере участь у покритті загальної аварії, та обчислюється контрибуційний дивіденд; закінчується диспаша балансом.

При виникненні під час складання диспаші питань, що вимагають їх вирішення спеціальних знань (у сфері суднобудування, суднобудування, ремонту суден, оцінки судів і вантажів та інших.), диспашер вправі доручити підготувати відповідний висновок призначеному їм експерту. Такий висновок оцінюється диспашером поруч із іншими доказами.

Матеріали, на підставі яких складається диспаша, повинні бути відкриті для ознайомлення, і диспашер на вимогу зацікавлених осіб зобов’язаний за їх рахунок видавати завірені копії даних матеріалів.

Не враховуються збитки від загибелі або пошкодження:

  • предметів контрабанди;
  • предметів, що були поміщені на корабель таємно, без відома шкіпера, і якщо корабель був найнятий весь — те й предметів, які у нього без відома наймача;
  • предметів, які були неналежним чином укладені, наприклад, не в трюмі, а на палубі (правило це не застосовується до кораблів каботажного плавання, на яких чимало вантажу міститься на палубах), або між деками, у приміщеннях, призначених для екіпажу;
  • предметів, перебування яких може бути засвідчено вантажними документами, тобто передусім коносаментами.

При обчисленні збитків за основу приймається ціна, за яку відповідні предмети могли б бути продані на місці складання диспаші, якби вони були доставлені туди у непошкодженому вигляді; але при цьому віднімається сума, в яку коштували б їх перевезення (фрахт), мита та інші витрати на місці; при оцінці збитків від пошкодження предметів віднімається ще й сума, за яку ці предмети можуть бути продані на місці у своєму пошкодженому вигляді. Збитки, завдані кораблем, оцінюються за витратами ремонту або за тими витратами, які знадобляться придбання замість загубленого чи зіпсованого спорядження; але при цьому враховується і різниця між старим і новим. Розкладанню підлягають і витрати на складання диспаші.

За винятком втрат, які не належать до загальної аварії, встановлюється сума збитків, що підлягають розверстці. Ці збитки можуть стосуватися судна, вантажу та фрахту. Для визначення часток відповідальності обчислюються дві майнові маси: маса активнадо якої відносяться всі понесені збитки, що підлягають відшкодуванню, та маса пасивна, тобто. ті майнові цінності, які виявилися врятованими завдяки зробленим пожертвуванням. Далі до суми вартості врятованого додається активна маса і виходить так званий контрибуційний капітал. Розподілом активної маси на контрибуційний капітал встановлюється контрибуційний дивіденд, тобто. відношення, в якому кожна із зацікавлених осіб бере участь у завданні загальних збитків.

За складання диспаші стягується збір, який включається до диспаші та розподіляється між усіма зацікавленими особами пропорційно часткам їх участі у загальній аварії. Власне розрахунок зводиться до розподілу збитків загальної аварії між учасниками перевезення пропорційно втраченої вартості судна, вантажу, фрахту, включаючи винагороду диспашера.

Диспаша, складена диспашером, розсилається всім зацікавленим сторонам. Диспаша може бути оскаржена у судовому порядку у встановлені терміни. Матеріали, на підставі яких складається диспаша, мають бути відкриті для огляду. Диспашер на вимогу заінтересованих осіб зобов’язаний видавати за їх рахунок також засвідчені копії цих матеріалів.

Помилки в розрахунках, виявлені в диспаші після її реєстрації в реєстрі диспаш, можуть бути виправлені диспашером з його ініціативи або за заявою осіб, між якими було розподілено загальну аварію шляхом складання аддендума (доповнення до диспаші), що є його складовою частиною.

Стягнення з диспаші може бути виконано шляхом вчинення нотаріального напису.

Залишити коментар:

Site Footer