Доходи комерційного банку

Доходи комерційного банку складаються з доходів, одержуваних ним від своєї виробничої та невиробничої діяльності.

Перші включають грошові кошти, які надійшли безпосередньо при реалізації банківських операцій: кредитних, депозитних, з іноземною валютою, з дорогоцінними металами, з цінними паперами, за наданням банківських гарантій і поручительств та ін. Інакше їх називають операційними. Це основне джерело формування прибутку банку.

До доходів від невиробничої діяльності, або неопераційнимвідносять:

  • дивіденди, одержані кредитною організацією від вкладень в акції, від участі у статутному капіталі юридичних осіб;
  • доходи від реалізації та здачі майна банку в оренду або від його переоцінки;
  • штрафи, пені та неустойки за кредитними, розрахунковими та іншими операціями;
  • інші позареалізаційні доходи.

За своєю формою доходи банку поділяють на відсоткові і невідсоткові. До першої групи відносяться отримані банком відсотки за виданими кредитами та позиками, за депозитами та іншими розміщеними фінансовими установами коштами та інші процентні доходи. Друга група включає комісійні винагороди за надані банком послуги, штрафи, пені та неустойки, доходи від операцій з іноземною валютою і т.д.

Доходи комерційного банку
Доходи комерційного банку

Залишити коментар:

Site Footer