Дохід облігації

Дохід облігації (return on bond) – сума грошових коштів, отримана власником облігації у вигляді відсоткових виплат за весь термін обігу облігації – від моменту розміщення цінного паперу до погашення позики, а також у вигляді різниці між номінальною вартістю облігації та ціною її розміщення.

Коли відсоткові (див. Купон) виплати та погашення облігації відбуваються не грошима, а шляхом передачі власнику деякого майнового еквівалента, то при розрахунку доходу облігації не враховується вартісна оцінка цього майнового еквівалента. Для облігацій, що не передбачають процентних (купонних) виплат, весь дохід по облігації формується за рахунок різниці між номінальною вартістю облігації та ціною її розміщення. Ціна розміщення такої облігації повинна бути нижчою за номінальну вартість, щоб випуск мав економічний сенс (так звана дисконтна облігація).

Ціна розміщення облігацій, що передбачають відсоткові (купонні) виплати, може бути вищою за номінальну вартість. В цьому випадку говорять про розміщення облігацій «з премією» і при розрахунку доходу облігації величина премії береться зі знаком «мінус».

Доход по облигации = Сумма процентных (купонных) выплат + Номинальная стоимость – Цена размещения

У світовій практиці використовується кілька способів виплати доходів за облігаціями, серед них:

  • встановлення фіксованого відсоткового платежу;
  • застосування ступінчастої процентної ставки;
  • використання плаваючої ставки відсоткового доходу;
  • індексування номінальної вартості облігації;
  • реалізація облігацій зі знижкою (дисконтом) проти їхньої номінальної ціни;
  • проведення виграшних позик.

Встановлення фіксованого відсоткового платежу є поширеною та найпростішою формою виплати доходу за облігаціями.

При використанні ступінчастої процентної ставки встановлюється кілька дат, після яких власники облігацій можуть або погасити їх, або залишити до наступної дати. У кожен період ставка відсотків зростає.

Ставка відсотка за облігаціями то, можливо плаваючою, тобто. що змінюється регулярно (кожні півроку тощо) відповідно до динаміки облікової ставки центрального банку або рівня дохідності державних цінних паперів, що розміщуються шляхом аукціонного продажу.

В окремих країнах як антиінфляційний захід практикують випуск облігацій з номіналом, що індексується з урахуванням зростання індексу споживчих цін.

За деякими облігаціями відсотки не сплачуються. Їхні власники отримують дохід завдяки тому, що купують ці облігації з дисконтом (знижкою проти номінальної вартості), а погашають за номіналом.

Дохід за облігаціями може виплачуватись у формі виграшів, які дістаються окремим їх власникам за підсумками тиражів, що регулярно проводяться.

Залишити коментар:

Site Footer